IniciActualitat › Debat de l'ACM per analitzar la Llei 20...

Debat de l'ACM per analitzar la Llei 20/2021 que ha d'afrontar la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública

14 gener de 2022

L’Associació Catalana de Municipis ha organitzat aquest divendres 14 de gener un debat municipalista per tractar un dels temes més rellevants en termes d'ocupació a les administracions locals: la Llei 20/2021 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública, una qüestió que ja es va debatre en una anterior jornada el 21 d'octubre de 2021.

El Debat s'ha ampliat amb una matinal centrada només en aquesta temàtica i que ha reunit més de 300 persones d'administracions locals catalanes, que es van inscriure per poder-lo seguir de forma telemàtica. El cap de l'Àrea de Formació, programes i publicacions de l'ACM, Francesc Iglesies, ha inaugurat el debat destacant que "cada vegada tenim més clar la forma d'actuar de les administracions locals" i que la jornada s'havia enfocat cap a la gestió pràctica dels processos que caldrà endegegar des de les administracions. "Els canvis normatius sempre ens obliguen a adaptar-nos i emprar les millors eines. Tots guanyarem en qualitat de servei i ha arribat l'hora de reduir la temporalitat. Passem del propòsit a l'acció", ha dit.

En la ponència inaugural el Dr. Xabier Boltaina, directiu públic de la Diputació de Barcelona i professor dels Estudis de Dret i Ciència Política a la UOC, s'ha centrat en analitzar com ha quedat el règim jurídic dels funcionaris interins i del personal laboral després de la reforma laboral realitzada a partir del Reial Decret-llei 32/2021 i la Llei 20/2021 de reducció de la temporalitat. Ha assenyalat que un dels conceptes que no modifica la Llei 20/2021 és el de la durada màxima de tres anys per a un funcionari interí amb plaça vacant. Segons Boltaina, aquest període de tres anys "possiblement ha passat a ser delimitador d'allò que es considera raonable. Per mi és un concepte erroni".

En una segona ponència, la professoar de dret administratiu de la Universidad de Castilla-La Mancha, Dra. Josefa Cantero, s'ha centrat precisament en la Llei 20/2021 i ha comentat que és una normativa que "afecta a moltes persones de l'administració pública i per igual a totes les administracions, deixant-les en una situació d'inseguretat jurídica".

A la segona part, el cap de l'Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de Tarragona i professor associat de dret administratiu de la URV, Àlex Grau, ha expressat que "el debat clau és fins a on poden arribar les bases d’una convocatòria a valorar l’experiència en el cos, escala o categoria. És una pregunta sense resposta clara".

La jornada s'ha tancat amb una taula rodona per parlar de l'estabilització del personal interí dels ens locals, on a banda dels dos ponents anteriors, també hi han pres part la cap de servei de Recursos Humans, Organització i Qualitat de l'Ajuntament de Salou i professora de dret administratiu de la URV, Dra. Inés Gil; la cap de l'Àrea d'Administració General de l'Ajuntament de Mataró i professora de dret administratiu de la UB, Laura Gómez; i la cap de Recursos Humans de l'Ajuntament de Castelldefels, Pilar Perancho.

Xavi Paz, vicepresident de l'ACM i alcalde de Molins de Rei, ha tancat el debat destacant que "tenim una situació que s'hauria d'haver resolt fa temps i hem d'enfortir les administracions i ser capaços de fer-ho ara. Estem en una situació d'extenuació i no serà fàcil".