IniciActualitat › Debatem sobre l'eficiència en la gesti...

Debatem sobre l'eficiència en la gestió de residus i la nova taxa que hauran d'aplicar al 2025 els ajuntaments

02 juliol de 2024

Per tal d’avançar en l’aplicació efectiva de la nova llei 7/2022 de residus i sols contaminats per una economia circular, l'ACM va celebrar aquest dimarts 2 de juliol la Jornada 'Nova Gestió de Residus i Pacte de la Moda Circular', fruit del treball conjunt entre l’Agència de Residus de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis. En aquesta jornada es van mostrar eines i experiències de bones pràctiques per orientar els municipis a identificar quin és el model de pagament per generació que més s’escau a la realitat de cada territori.

I és que l’entrada en vigor del nou marc jurídic que defineix la llei 7/2022, de  residus i sols contaminats per a una economia circular, que transposa  les directives comunitàries, incorpora noves obligacions als ens locals i a la ciutadania per avançar cap a una nova gestió de residus mes eficient per reduir els efectes negatius de la generació i gestió dels residus en la salut de les persones i també en el medi ambient.

A la cloenda la presidenta de l'ACM i alcaldessa de La Garriga, Meritxell Budó, va destacar que "cal posar-nos les piles amb la nova gestió de la recollida de residus" i va afegir que "el Pla de Mandat de l'ACM contempla com a eix la transició ecològica i, en concret, la gestió de residus per abordar-la d'una manera simètrica a tot el país, que tothom col·labori amb allò que generi. Tota la ciutadania ha de ser corresponsable amb la gestió dels residus, i els ajuntaments també".

A la inauguració, el vicepresident primer de l'ACM i alcalde del Masnou, Jaume Oliveras, va posar èmfasi en la rellevància de la qüestió per als ens locals. Així, va destacar que "els ajuntaments estem en tot el debat per a la gestió de residus i, sobretot, en les taxes que haurem d'aplicar l'any vinent" i va afegir la importància de parlar del tema perquè "la taxa de residus és un maldecap per als ajuntaments i avui també podrem disposar de diferents experiències que ens aportin el seu valor afegit a com hem d'anar gestionant el residu tèxtil, el pacte per a la moda circular, i els models de gestió de residus".

El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire, ha destacat que "hi ha repartiment de responsabilitats en la gestió de residus. No tot és tema de la ciutadania, sinó també del món de la indústria i producció i dels ens públics". I ha afegit que "estem al costat dels ens locals que tenen unes obligacions, però també volen fer coses. Catalunya és un país emprenedor, malgrat no assolir els índexs de reciclatge i tener molts reptes en l'àmbit de la gestió de residus tèxtils, també molts municipis que ho fan bé i tenen molts projectes". 

A la primera part de la Jornada, tant des d’Agència de Residus de Catalunya com des de la Diputació de Barcelona es va aprofundir en el coneixement de la nova regulació de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus. Aquest canvi implica decisions importants en la gestió tributària municipal i també en la gestió dels residus.

També vam tenir representants del Consell Comarcal de la Conca de Barberà que és la comarca amb un percentatge més elevat de recollida selectiva de Catalunya i en que, es combinen models porta a porta i models de contenidor amb identificació d’usuaris. I en el cas del  Consell Comarcal del Gironès, s’ha implantat amb èxit el model porta a porta a 14 municipis, contemplant models d’intensitat diferenciada on les freqüència de recollides s’ajusten als diferents perfils però totes s’engloben en una taxa justa comarcal. Aquests exemples contribueixen a clarificar dubtes i a aportar exemples de gestió que son reeixits, tot i que som conscients que sessions com aquesta contribueixen a centrar el debat però que finalment cada ens local haurà de definir el model que respon a la seva realitat.

Pel que fa a la segona part de la jornada, es va centrar en la nova gestió del Tèxtil, ja que des de Catalunya estem impulsant una iniciativa pionera arreu d’Europa com és el Pacte per a la Moda Circular, que és un acord voluntari que ja compta amb 115 membres d’ un esforç  público-privat que aplega tots els actors de la cadena de valor del tèxtil per tal de millorar unes xifres de recollida, en un sector de fort impacte ambiental i climàtic. Es va dur a terme la presentació de la Guia de contractació de la recollida del tèxtil, que s'ha impulsat des del Pacte per a la Moda Circular.

En aquest sentit la darrera taula ens va il·lustrar de bones pràctiques a diferents ajuntaments  Sant Cugat del Vallès, Manlleu i Tàrrega i com les entitats socials gestores de residus com Solidança que son aliades que permeten contribuir a generar un impacte social positiu a més de l’impacte ambiental i climàtic pel conjunt del planeta.

Podeu tornar a veure la jornada en el següent vídeo de Youtube.