IniciActualitat › El Departament d'Acció Exterior, Relac...

El Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència ha obert dues consultes públiques prèvies per al reconeixement oficial de les comunitats catalanes a l’exterior i del Consell de la Catalunya Exterior

21 gener de 2020

El Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència ha obert dues consultes públiques prèvies amb l’objectiu d’obtenir aportacions referents als requisits necessaris i al procediment per al reconeixement oficial de les comunitats catalanes a l’exterior i del Consell de la Catalunya Exterior.

El Govern ha iniciat aquesta consulta amb l’objectiu de d’elaborar un projecte de decret pel qual s’aprovi el reglament de relacions amb les comunitats catalanes a l’exterior. Paral·lelament, també ha obert un procés de consulta per a l’elaboració d’un projecte de decret regulador del Consell de la Catalunya Exterior.

Ambdues consultes s’emmarquen en la Llei 8/2017, del 15 de juny, de les comunitats catalanes a l’exterior (articles 13 al 20), i del Consell de la Catalunya Exterior (articles 21 i 22).

L’Associació Catalana de Municipis, com a entitat que representa pràcticament la totalitat dels ens locals de Catalunya, veiem en bona consideració l’opció d’aprovar un decret que desenvolupi els articles de la 8/2017, de 15 de juny, tant de les comunitats catalanes com tots els aspectes relatius al Consell de la Catalunya Exterior, el seu funcionament, l’organització, la composició i la seva adscripció.

Com a entitat municipalista, entenem que qualsevol llei i/o decret que pugui tenir incidència en l’autonomia local ha de tenir-se amb consideració i ha de ser respectuosa amb aquesta. És en aquest sentit, que l’ACM ha participat en ambdues consultes per tal que es tingui en consideració l’autonomia local i que es creés un vincle de col·laboració entre el món local i les comunitats catalanes a l’exterior.

Des de l’ACM entenem que cal que les diferents administracions treballin de manera coordinada per tal d’establir vincles entre el món local i les comunitats catalanes a l’exterior, i així fomentar-ne la col·laboració entre les persones catalanes que viuen fora del territori català i els sues orígens. També, i en el cas que s’escaigui, fomentar-ne el retorn i evitar d’aquesta manera el despoblament i aconseguir l’arrelament al territori.

S’adjunta els dos posicionaments a les consultes prèvies públiques esmentades.