IniciActualitat › Disponible ja per als ens locals el nou Acor...

Disponible ja per als ens locals el nou Acord marc de planificació territorial i planejament urbanístic

01 desembre de 2022

Des del mes de novembre ja està a disposició dels ens locals el nou Acord marc de planificació territorial i planejament urbanístic. L’objectiu d’aquest Acord marc és oferir serveis per a la redacció de tots els instruments urbanístics d’acord amb la legislació vigent, així com tots els estudis i projectes vinculats a la seva tramitació o al seu desenvolupament. A més, hi ha una sèrie de serveis vinculats a la planificació territorial ambiental.

Aquest acord marc està dividit en 3 grans grups que es subdivideixen en 4 lots cadascun, corresponents a les diferents demarcacions provincials, conformant un total de 12 lots

Actualment s’han formalitzat els contractes del grup dos i tres posant a disposició dels ens locals els serveis que a continuació es detallen:

Grup 2 - Planificació territorial ambiental:

 • Cartografia - Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) o Geographic Information System (GIS).
 • Documentació ambiental.
 • Instruments d'ordenació forestal.
 • Mobilitat urbana.
 • Estudis d'inundabilitat.
 • Estudis d'identificació dels riscos geològics
 • Estudis d'impacte i integració paisatgística. 


Grup 3 - Treballs previs o complementaris:

 • Compilació de documents.
 • Refós de normativa i ordenances municipals.
 • Ordenances municipals.
 • Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits (redacció d'estudis, treballs i instruments per a contribuir a l'adequació).
 • Participació ciutadana
 • Memòria social i d'impacte de gènere.
 • Agenda del pla i Avaluació econòmica.
 • Disseny de l'agenda urbana local.
 • Inventari de béns municipals.
 • Inventari de patrimoni municipal de sòl i habitatge.
 • Catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable, catàleg de béns i d'espais protegits.
 • Pla d'equipaments.
 • Pla local d'habitatge.
 • Registre d’habitatges buits.
 • Registre municipal de solars sense edificar.


Els contractes del primer grup no s’han pogut formalitzar per estar pendents de resolució del recurs presentat al Tribunal català de contractes.

A la nostra pàgina web, podeu consultar tota la informació que considerem del vostre interès. A continuació teniu l'accés directe a l'APARTAT PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I PLANEJAMENT URBANÍSTIC.

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre aquest Acord marc, us podeu posar en contacte amb l'Oficina de gestió de contractes de l'ACM per correu electrònic a centraldecompres@acm.cat o bé per telèfon al 93 496 16 16 (ext.248).