IniciActualitat › Disponible ja el nou Acord marc de serveis d...

Disponible ja el nou Acord marc de serveis de manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius

30 setembre de 2021

Ja han estat formalitzats els contractes del nou acord marc de manteniment d’aparells elevadors que substitueix el que els darrers 4 anys ha estat utilitzat per 239 entitats locals. Des d'avui ja està a disposició dels ens locals el nou acord marc de manteniment d’aparells elevadors.

El nou acord marc de manteniment d’ascensors inclou noves prestacions sorgides de les necessitats detectades durant l’execució dels contracte i també modificacions en la confecció dels lots per ajustar les prestacions a les particularitats del mercat de prestació del servei de manteniment d’aparells elevadors.

Pel que fa a les prestacions s’ha afegit dues:

 • Inspeccions periòdiques reglamentaries dels Organismes de Control
   
 • Servei de manteniment de salva-escales amb tres modalitat de servei: bàsic, avançat i prèmium.

 

A aquestes dues prestacions cal afegir les que ja s’estaven oferint:

 • Servei de manteniment d’ascensors i muntacàrregues en les tres modalitats: bàsic, semi-risc i tot risc.
   
 • Serveis de manteniment a tot risc d’escales mecàniques.

 

Pel cas de les millores realitzades en la confecció dels lots en destaquen dues:

 1. Confecció d’un lot específic per al servei de manteniment tot risc d’escales mecàniques. Amb la confecció d’aquest lot s’ha donat resposta a les peticions efectuades per les pimes dedicades al manteniment d’aparells elevadors ja que moltes d’elles no oferien aquest servei i, incloure aquesta prestació junt amb les pròpies del manteniment d’ascensors els podia deixar fora per la impossibilitat de presentar un oferta complerta.
   
 2. Modalitat d’adjudicació per selecció. Contràriament a l’anterior licitació on només hi havia un únic adjudicatari, aquest cop s’ha decidit que es disposi fins a cinc ofertes, dotant de major flexibilitat podent escollir de forma motivada quina oferta és la que millor encaixa amb les necessitats de l’ens local.

Aquest acord marc també contempla 10 lots territorials per al manteniment d’ascensors i d’escales mecàniques i dos lots per a tota Catalunya per al manteniment d'escales mecàniques i pel servei d’inspecció periòdica reglamentària, respectivament.

El resultat de l’adjudicació ha suposat una lleugera disminució en els preus.

APARTAT SERVEI MANTENIMENT ASCENSORS