IniciActualitat › Distribució de diners per al 2016 als munic...

Distribució de diners per al 2016 als municipis que disposen de jutjat de pau

11 maig de 2016

RESOLUCIÓ JUS/1149/2016, de 29 d'abril, per la qual es distribueix el crèdit previst pels ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau per a l'any 2016.
 
La quantia dels imports es modula segons la xifra d'habitants de cadascun dels municipis, de conformitat amb el padró municipal referit a l'1 de gener de 2015 i declarat oficial pel Reial decret 1079/2015, de 27 de novembre (BOE núm. 301, de 17.12.2015), d'acord amb els trams següents:

 

Grup I

Fins a 299 habitants

400 €

Grup II

Entre 300 i 499 habitants

700 €

Grup III

Entre 500 i 999 habitants

860 €

Grup IV

Entre 1.000 i 2.999 habitants

1.650 €

Grup V

Entre 3.000 i 4.999 habitants

3.000 €

Gruo VI

Entre 5.000 i 6.999 habitants

3.250 €

Grup VII

Entre 7.000 i 10.999 habitants

4.650 €

Grup VIII

Entre 11.000 i 19.999 habitants

5.000 €

Grup XI

Entre 20.000 i 29.999 habitants

6.000 €

Grup X

Entre 30.000 i 39.999 habitants

7.000 €

Grup XI

40.000 habitants o més

8.000 €

 

L'atorgament dels imports que estableix aquesta Resolució es fa a la bestreta a tots els ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau. El Departament de Justícia podrà acordar, durant l'exercici pressupostari, lliuraments a compte sobre el total de la subvenció que correspongui als ajuntaments.