IniciActualitat › El 75% dels municipis de Lleida compren serv...

El 75% dels municipis de Lleida compren serveis a través de la central de compres del món local

11 març de 2015

L’ACM ha celebrat aquest matí a la Diputació de Lleida una nova jornada per estudiar, millorar i innovar la seva central de compres del món local. A les comarques de Lleida, 111 municipis (de 147), el 75%, compren serveis mitjançant la Central de Compres del món local. Actualment, a tot Catalunya 775 ens locals compren productes a través de la Central de Compres.

La Diputació de Lleida ha estat l’escenari de la cinquena de les vuit jornades que organitza l’ACM. “Felicito a l'ACM pel posicionament que ha aconseguit amb la Central de compres, assolint ser referència pels municipis de la nostra demarcació però també del país" ha manifestat el president de la Diputació de Lleida, Joan Rañé. Per la seva banda, el secretari General de l’ACM, Marc Pifarré, ha agraït a la Diputació de Lleida que apostés per entrar en els òrgans de govern de la Central de Compres de l’ACM. “Això és veu reflectit en que 3 de cada 4 ajuntaments utilitzen la central de compres". Ha estat, el director dels Serveis Territorials de Governació, Jordi Curcó, qui ha explicat que les compres agregades “són un sinònim d'estalvi de preus o costos, però en els darrers temps ho són especialment sobretot en el procediment".
 
La jornada d’avui ha comptat amb la presència de més d’una cinquantena de tècnics de contractació dels ens locals  i té per objectiu posar en comú bones pràctiques que es duen a terme als diferents municipis de Catalunya. També ha servit per divulgar els reptes que suposarà la Directiva 2014/24/UE, avaluar afectacions a la contractació en matèria de transparència o identificar noves necessitats i conèixer properes licitacions de la Central de Compres.
 
Actualment, la central de compres del món local, mitjançant el Consorci Català pel Desenvolupament Local, permet adquirir diferents serveis com el subministraments d’electricitat, subministrament de gas natural, la contractació d’assegurances, la compra o rènting de vehicles de serveis generals i serveis policials, i impressores i equips de multifunció. La voluntat és que els ens locals puguin aconseguir preus avantatjosos, estalviar i facilitar el procediment administratiu, aportar expertesa i coneixement de l'adquisició i garantir màxima seguretat jurídica. Des de la Central de Compres es vetlla perquè la indústria local no quedi al marge.
 
És previst que en els propers mesos s’ofereixi el servei de compra de paper d’oficina, maquinària per a les brigades municipals i equips d’informàtica.
 
111 municipis de les Lleida compren serveis
 
A les comarques de les Garrigues, la Noguera, Pla d’Urgell, Segarra, Segrià i Urgell, de 147 municipis, 111 compren serveis o productes.
 
A continuació, teniu les dades globals i per comarques: