IniciActualitat › El Masnou aposta per contractar el mantenime...

El Masnou aposta per contractar el manteniment d’ascensors a través de la central de compres

21 febrer de 2020

Des de l’ajuntament del Masnou s’aposta per la central de compres de l’ACM per tal de contractar el manteniment de 14 ascensors, dos muntacàrregues i sis escales mecàniques situats  per diversos punts del municipi, fent ús de l’Acord marc de manteniment d’aparells elevadors. Aquest municipi del Maresme ha contractat aquest servei per dos anys i es converteix en el 177è ens local que aposta per aquest servei.

Aquest Acord marc està format per 10 lots territorials que s’han adjudicat a un total de sis empreses i que inclou els serveis de manteniment bàsic, semi risc i tot risc d’aparells elevadors interiors i exteriors i de muntacàrregues així com manteniment a tot risc d’escales mecàniques. Cada tipus de manteniment inclou unes prestacions però queden excloses les reparacions o substitucions d’elements causades per actes vandàlics o per negligència del seu ús, així com les inspeccions oficials per part d’un organisme de control autoritzat i la reparació dels defectes i anomalies resultat d’aquestes inspeccions.

El Masnou és un dels ajuntaments que més serveis té contractats a través de la central de compres de l’ACM. A banda de la recent contractació del manteniment d’ascensors, també té contactats el subministrament d’electricitat, elements de parcs infantils i mobiliari urbà, màquines d’impressió i multifunció, vehicles a través de l’Acord marc de mobilitat sostenible, elements d’eficiència en l’enllumenat públic, pòlisses d’assegurances i el servei de videoactes.

Localització