IniciActualitat › En marxa el nou acord marc de subministramen...

En marxa el nou acord marc de subministrament, instal·lació i manteniment d’equips de generació d’energia solar fotovoltaica

27 març de 2023

Ja està disponible el nou Acord marc de subministrament, instal·lació i manteniment d'equips de generació d'energia solar fotovoltaica, que facilitarà la posada en marxa de projectes d'autoconsum fotovoltaic als ens locals.

Aquest nou Acord marc neix amb la voluntat d'avançar en la transició energètica i donar resposta a la voluntat i les necessitats creixents d'implantar mesures per al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS) i l'Agenda 2030. L'objectiu és facilitar l'adquisició dels subministraments i/o obres d'instal·lació d'equips per a la generació d'energia solar fotovoltaica en els béns de domini públic i/o patrimonials de les entitats locals de Catalunya.

Els serveis d'aquest Acord marc tenen com a finalitat el subministrament, la instal·lació i el manteniment d'equips de generació d'energia solar fotovoltaica. I en aquest sentit s'ha adjudicat un lot d'àmbit tot Catalunya per al subministrament de plaques fotovoltaiques monofàsiques i trifàsiques amb o sense inversors híbrids amb potències des dels 2 kWn als 270 kWn. A més també s'inclouen elements accessoris que permeten una major adequació de les instal·lacions a les necessitats dels ens locals.

Igualment, mitjançant la confecció de lots veguerials, s'han seleccionat fins a un màxim de 10 empreses, tant pel subministrament i instal·lació d'aquest mateix tipus de plaques fotovoltaiques com pel manteniment de les instal·lacions fotovoltaiques ja operatives. L'oferta de manteniment també contempla la possibilitat d'instal·lar nous equips fruit del mateix manteniment o de l'ampliació de les instal·lacions de generació d'energia solar fotovoltaica.

Addicionalment, l'Acord marc contempla un lot per al subministrament, instal·lació i legalització de pèrgoles fotovoltaiques que juntament amb els lots de subministrament, instal·lació i manteniment de punts de recàrrega del vehicle elèctric dotaran als ens locals dels instruments necessaris per facilitar la implantació de la mobilitat elèctrica en el municipi.

Per a més informació podeu consultar la web o posar-vos en contacte amb l'oficina de seguiment de contractes (centraldecompres@acm.cat) telèfon 93 496 16 16 ext. 104