IniciActualitat › Els ens locals catalans ja poden contractar ...

Els ens locals catalans ja poden contractar elements d'eficiència energètica en l'enllumenat públic

06 juny de 2019

Ja està a la vostra disposició l’Acord marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2017.01).

Aquest Acord marc ha de permetre als ajuntaments de Catalunya avançar en l’acompliment amb els compromisos establerts pel Pacte d’alcaldes i alcaldesses per la sostenibilitat, a través de la reducció del consum elèctric i també adequant l’enllumenat públic a la normativa actual de prevenció de la contaminació lumínica.  

L’experiència prèvia a altres municipis permet assegurar que la instal·lació de llumeneres LED suposa un estalvi econòmic destacable, podent arribar a més del 40% de la despesa elèctrica. El fet que la llum LED consumeixi menys i alhora precisi d’una menor potència fa que l’estalvi en la factura elèctrica sigui per partida doble.

Gràcies a aquest Acord marc els ens locals podreu contractar la diagnosi de l’enllumenat públic, el servei d’assistència en l’eficiència energètica, i el subministrament, instal·lació i manteniment de llumeneres LED o optar per un contracte de gestió energètica que inclou el subministrament, la instal·lació i el manteniment integral de l’enllumenat públic.

Els ajuntaments que estiguin interessats en adquirir els elements que conformen el conjunt lumínic podran escollir entre:

  • Sis empreses adjudicatàries pel subministrament de llumeneres LED per ser instal·lades per la brigada i/o la seva empresa de manteniment,
  • El subministrament i instal·lació de les llumeneres LED per l’empresa adjudicatària del seu lot territorial,  o
  • El subministrament, instal·lació i manteniment de les llumeneres LED per l’empresa adjudicatària del seu lot territorial.

Aquesta triple via d’accés al subministrament de punts de llum LED ofereix als ajuntaments una major flexibilitat i una major oferta per realitzar la implantació de l’enllumenat públic LED en el municipi.

Pel que fa a la contractació, per a cada adjudicatari es disposa de sis modalitats de llumeneres amb tres nivell de potència (30, 50 i 70W), i tres temperatures de llum (Ambre, 3000K i 4000K) cadascuna. Quatre tipologies de columna (troncocònica, cilíndrica, bàcul i clàssica) de diferents alçades que permeten abastar plenament les necessitats dels ens locals. I finalment, cada adjudicatari ha ofert un punt de llum fotovoltaic per poder il·luminar espais singulars.

També s’ofereix un lot de manteniment de l’enllumenat públic, tant per llumeneres LED com no LED, on també ha estat adjudicat el preu de la instal·lació d’una llumenera i d’una columna que permetrà fer la reposició dels punts de llum a substituir. 

La Central de compres del món local està sempre molt atent que la compra agregada no deixi fora de joc a la indústria local. Es per aquesta raó que pels serveis intensius en mà d’obra, instal·lació i manteniment, s’han confeccionat 23 lots territorials que permeten acostar el servei al conjunt del territori i que, a més, faciliten l’accés de les empreses de cada zona.

El contracte està vigent des d’aquest mes de juny i té una durada inicial de dos anys prorrogables en dos períodes de 12 mesos fins a un total de 4 anys.

Podeu consultar tots els detalls a l'APARTAT D'ENLLUMENAT PÚBLIC-LED