IniciActualitat › Ens reunim amb el conseller de Drets Socials...

Ens reunim amb el conseller de Drets Socials per parlar de com enfortir i millorar l’atenció que presten els serveis socials municipals

15 febrer de 2024

La presidenta de l’ACM i alcaldessa de La Garriga, Meritxell Budó, s’han reunit aquest dijous 15 de febrer a la tarda amb el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano. Ha estat una trobada de caire institucional a la seu del Departament de Drets Socials en la qual s’ha parlat de com enfortir i visibilitzar els serveis socials locals i simplificar les gestions burocràtiques.

En aquest sentit, un dels temes que s’ha posat sobre la taula per part de l’ACM és la necessitat de recuperar el model de Contracte Programa com a eina de relació entre Departament i ens locals i per ser més eficients i àgils. La idea d’aquesta petició és que els ens locals vegin reforçades les competències en matèria de serveis socials i dotar-los d’un millor finançament i instruments per garantir uns serveis de qualitat. L’ACM també ha exposat la necessitat d’aprovar i implementar polítiques efectives de lluita contra la pobresa infantil. I al mateix temps, s’han tractat com millorar la coordinació per a la gestió de les dues prestacions: Renda Garantida de Ciutadania i l’Ingrés Mínim Vital.

Finalment, també s’han tractat qüestions relatives als processos normatius en tràmit com l’Agència integrada Social i Sanitària per millorar l’atenció, la Llei de provisió dels serveis socials, i la necessitat de la Llei de mesures transitòries i urgents per fer front i eradicar el sensellarisme i la Llei del Tercer Sector Social.

La delegació de l’ACM ha expressat la voluntat de treballar conjuntament amb el  Departament de Drets Socials aquests i altres temes, que des del consens puguin ajudar a millorar els reptes educatius del país, des de la proximitat que representen els municipis.