IniciActualitat › Ens sumem a l'acord entre Generalitat, ...

Ens sumem a l'acord entre Generalitat, administracions locals i Endesa per eixugar el deute i per regular la pobresa energètica

29 març de 2021

Generalitat, administracions locals i Endesa han anunciat aquest dilluns un acord per eixugar el deute acumulat dels darrers sis anys per pobresa energètica, que són 38,7 milions d'euros corresponents a 35.518 famílies.

L'acord, que parteix de la llei de pobresa energètica del 2015, estableix que Endesa assumirà íntegrament el deute contret per aquestes persones i famílies vulnerables des de l’inici de l’entrada en vigor de la Llei 24/2015 (el 6 d’agost de 2015) fins al 31 de desembre de 2018. Són uns 17,5 milions d'euros. El deute dels anys 2019 i 2020 (uns 21,3 milions d'euros), el 50% l'assumirà Endesa i l'altre 50% les administracions signants (d'aquest un 75% els assumirà la Generalitat i el 25% les administracions supralocals). El cost de la pobresa energètica que es generi a partir de l'1 de gener del 2021, s'assumirà al 50%. La companyia subministradora es compromet a informar i aplicar el bo social i renunciar a fer reclamacions del deute.

Prèviament, les administracions públiques hauran de verificar la informació i documentació facilitada per Endesa, per comprovar la vigència del deute i que, efectivament, les persones i famílies es troben en situació de risc d’exclusió residencial d’acord amb la Llei 24/2015. Les administracions es comprometen a verificar les dades del deute abans del 31 de maig de 2021.

La vicepresidenta de l‘ACM i alcaldessa de Maçanet de Cabrenys, Mercè Bosch, ha assistit a l‘acte oficial de signatura de l‘acord, en un acte presidit pel conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, i el conseller d’Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa. El Homrani ha destacat que l‘acord “dona seguretat jurídica a les famílies i als ajuntaments, i corresponsabilitat a administracions i Endesa per fer front a noves situacions de pobresa energètica”.

L'ACM durant mesos ha participat a la Taula de negociació i l'entitat municipalista es mostra satisfeta, ja que els ajuntaments "no han d'assumir ni un euro del deute, ja que ja han pagat prou".

L‘acord també serveix per regular la despesa generada per les situacions de pobresa energètica a partir de l’1 de gener de 2021. La finalitat d’aquest segon acord és garantir el subministrament de serveis bàsics, gas i electricitat a les persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica i risc d'exclusió residencial. En aquesta línia, l'empresa subministradora es compromet a dur a terme actuacions i mesures per afrontar l'emergència en aquest àmbit, tenint en compte la normativa europea, l’estatal i l'aprovada per la Generalitat de Catalunya. La Generalitat crearà un Fons d’Atenció Solidària finançat com a mínim en un 50% per les companyies subministradores i com a màxim en un 50% per la Generalitat.

A futur s’acordarà un conveni interadministratiu que establirà repartir la part corresponent a les administracions en un 75% la Generalitat i un 25% les administracions locals, que rebran el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per fer front a aquesta quantitat a través del contracte programa de suport a les polítiques socials dels ens locals. La Generalitat també constituirà un òrgan gestor d’aquest fons, que serà també l’encarregat de la comunicació amb les empreses subministradores, per tal que pugui determinar, coordinar i gestionar els ajuts per a les persones acreditades com a vulnerables o en risc d’exclusió residencial.

L’acord s’ha treballat i negociat a través la Taula per abordar la pobresa energètica, formada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Departament d’Empresa i Coneixement, les quatre diputacions, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya.