IniciActualitat › Entra en funcionament el nou Acord marc d�...

Entra en funcionament el nou Acord marc d'equips d'impressió i multifunció

05 març de 2024

Des d'aquest mes de març està vigent el nou Acord marc d’Equips d’Impressió i Multifunció de la Central de Compres. Aquest servei inclou algunes novetats respecte a l'anterior licitació, entre les quals destaca un pes més important de la sostenibilitat en el nou contracte d’impressió.

Així, per primera vegada es disposarà d’oferta d’equips remanufacturats. És una demanda que havien traslladat diverses entitats i és un pas endavant en la prolongació del cicle de vida dels aparells donant-los una nova destinació. Conseqüentment, mitjançant la reutilització s’assoleix una reducció significativa dels residus.

El nou Acord marc també ofereix uns arrendaments que passen a tenir una durada de cinc anys. D’aquesta manera, s’allarga la vida útil dels equips, atès que en la gran majoria d’ocasions estan en bones condicions. També s’aconsegueix una major optimització de la contractació.

El nou Acord marc també ha evolucionat de l'adjudicatari únic a la possibilitat de seleccionar diverses d’empreses. A partir d’ara, els ens locals tenen l’oportunitat d’escollir entre diferents adjudicataris la qual cosa augmenta el ventall d’opcions per tal de satisfer cada necessitat.

En total hi ha 8 lots diferents i 23 equips d'impressió i multifunció a disposició dels ens locals associats, que ja es poden contractar.