IniciActualitat › Es reuneix la comissió tècnica de l'A...

Es reuneix la comissió tècnica de l'ACM per treballar per un nou finançament dels ens locals

10 juliol de 2024

L’Associació Catalana de Municipis ha començat a constituir dues iniciatives per afrontar la necessària reforma i millora del finançament dels ens locals. D’una banda, una nova proposta de reforma i, de l’altra, un Observatori de finances locals. Aquest dimarts 9 de juliol es va reunir la comissió tècnica de l'ACM que gestiona i coordina aquestes dues iniciatives.

L'ACM ha estructurat dos àmbits, un de polític i una altre de tècnic. La comissió política estarà liderada per la presidenta de l’ACM, Meritxell Budó, i pel vicepresident primer, Jaume Oliveras que han de liderar el consens del document final amb una proposta unitària amb la FMC, aportar recomanacions a la comissió tècnica i difondre les propostes als mitjans de comunicació. La comissió tècnica serà l’encarregada de supervisar i coordinar els treballs dels documents, que s’alineïn amb els objectius de l’entitat i compleixin amb els requisits de qualitat i temps.

Les dues comissions treballaran per posar sobre la taula una proposta pròpia del municipalisme català que signifiqui un nou finançament que sigui just i suficient en el temps per garantir els recursos per dur a terme les pròpies competències i, alhora, evitar l’assumpció de noves competències impròpies no finançades.

Les dues iniciatives ja dies que estan en marxa. Des del passat mes de febrer i coordinat per l’àrea de la vicepresidència primera, l’ACM va encarregar un estudi al catedràtic d’Hisenda Pública i expert en finançament autonòmic i municipal, Joaquim Solé i Vilanova, perquè redactés una proposta en forma de document per a un nou sistema de finançament local.

Al mateix temps, també es va encarregar a l’empresa de dades “POLIS” un seguit de treballs amb dades per entendre el problema endèmic de les finances dels ens locals on es presentin objectivament els problemes sobrevinguts a causa de la conjuntura macroeconòmica global o per mesures impulsades per altres administracions (estatal) que han impactat negativament en les seves finances. De fet, en les darreres revistes de l’ACM ja heu pogut consultar dos dels estudis (sobre romanents dels ajuntaments al mes d’abril i sobre la reforma de l’impost de plusvàlua al mes de juliol) dels vuit previstos i que s’aniran presentant properament. Totes aquestes dades podran ser consultades i desgranades per municipis a través d’un portal web.