IniciActualitat › L’Estat trasllada a les CCAA les primeres ...

L’Estat trasllada a les CCAA les primeres línies d’acció del Pla de 130 mesures davant el repte demogràfic

26 maig de 2021

En el marc de la reunió de la Conferència Sectorial de Repte Demogràfic del 14 de maig passat, el Ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) va traslladar a les Comunitats Autònomes (CCAA) i a la Federación Española de Municipios y Província (FEMP) les primeres línies d’actuació del Pla de 130 Mesures davant el Repte Demogràfic, vinculat al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquestes mesures volen millorar la cohesió territorial del país, eliminar la bretxa urbà-rural i impulsar les actuacions en les àrees més afectades per la desigualtat: els petits municipis i les zones rurals.

Les 130 mesures del Pla pretenen transformar els territoris en espais d’oportunitat de desenvolupament social i econòmic, que aprofitin els recursos locals a través de la generació d’activitat econòmica, el foment de la emprenedoria i l’aprofitament del talent associat a l’entorn. També incorporen la perspectiva de gènere per abordar les bretxes derivades de la manca de cohesió territorial i la desigualtat cap a les dones.

Les actuacions més prioritàries, i per les quals es començarà en poc temps, són les relacionades amb la transició ecològica, la connectivitat, l'habitatge i l'Agenda Urbana, els ecosistemes d’innovació territorial, la reactivació econòmica i la emprenedoria, la prestació de serveis i la formació en el món rural. Aquestes primeres actuacions venen marcades per les necessitats i oportunitats de l’àmbit rural que plantegen qüestions en matèria de transició energètica, bioeconomia, destinacions turístiques sostenibles i projectes de transformació.

A través de les conferències sectorials d'energia i medi ambient, el MITECO també ha acordat una bateria d’actuacions pel que fa a mobilitat sostenible, regeneració, sanejament i depuració, que tindran especial incidència en territoris afectats per la despoblació. Aquestes ajudes es concretaran a partir del Pla MOVES III, dotat de 400 milions d’euros ampliables a 800, el Programa per a la Rehabilitació Energètica d’Edificis (PREE 5.000), que compta amb 100 milions, i el Pla de sanejament i depuració en nuclis de menys de 5.000 habitants , que compta amb uns altres 100 milions.

Així mateix, el MITECO, en col·laboració amb les CCAA, també ha anunciat que es destinarà una inversió de 100 milions d’euros a projectes singulars de transició energètica per assentar activitat i població al territori. Aquests projectes hauran de ser promoguts per actors públic, privats o en col·laboració público-privada i relatius a comunitats energètiques, mobilitat sostenible, rehabilitació i regeneració energètica o desplegament d’energies renovables.

El “Pla de Recuperació: 130 Mesures davant el Repte Demogràfic”, dotat amb un pressupost de més de 10.000 milions d’euros, preveu unes actuacions inicials que es posaran en marxa a partir de 2021 i s'estendran fins 2023, per la qual cosa s'articula com un document obert a la inclusió de noves propostes d'intervenció. Es tracta d'un Pla transversal fruit de l'acció coordinada de tots els ministeris.

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2021/140521-reto-demografico.aspx?gfe=1