IniciActualitat › FONS EUROPEUS: El Govern d’Espanya anuncia...

FONS EUROPEUS: El Govern d’Espanya anuncia una línia de 79 milions d'euros per potenciar l'agricultura de precisió en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

16 juny de 2021

Entre altres mesures destinades a potenciar la professionalització de l'agricultura i fer d'aquesta activitat una feina més atractiva perquè els joves es puguin quedar en el seu entorn i atreure talent, el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha anunciat que en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR ) s'ha habilitat una línia de 79 milions d'euros per a l'adquisició d'equips en agricultura de precisió i tecnologies 4.0. 

De cara a el futur, ha apuntat que la nova política agrària comuna (PAC) i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) impulsaran inversions per millorar la competitivitat i sostenibilitat del sector, a través de la innovació i l'eficiència en l'ús dels recursos, el que generarà més valor afegit a les seves produccions.   

El sector disposarà de 47.724.000 d'euros de la PAC, més el cofinançament estatal i autonòmic, i els 1.051 milions del PRTR destinats al sector primari, a més d'altres fons del Pla relacionats amb la indústria, les energies renovables o la digitalització per fer front als reptes de futur.   

Planas ha insistit en la necessitat que la digitalització i la innovació arribin a totes les explotacions, ja que són el camí per aconseguir una major eficiència i sostenibilitat de les produccions agràries. Per això, ha assegurat que el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació aposta per la innovació, la formació i la transferència de coneixement, com a parts imprescindibles de la política de desenvolupament rural. 

Per donar suport a la cooperació en innovació, el ministeri ha invertit més de 53 milions d'euros en la creació de 177 grups operatius supraautonòmics i l'execució de 68 projectes innovadors, en el marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural.   

També ha expressat la intenció del ministeri de seguir donant suport a la innovació de grups operatius supraautonòmics en la pròxima PAC, amb especial atenció a la connexió amb els Sistemes de Coneixement i Innovació en l'Agricultura (AKIS, per les sigles en anglès). Segons ha manifestat, "necessitem una nova extensió agrària digital, per divulgar els avenços i arribar a totes les explotacions".   

En el marc de l'Estratègia de Digitalització del sector agroalimentari i forestal i de medi rural, s'està ultimant el disseny del II Pla d'Acció 2021-2023, que comptarà amb 38 milions d'euros del PRTR. 

D'altra banda, el ministre ha assegurat que el Govern és sensible a les preocupacions del sector i ha impulsat una sèrie d'iniciatives per complir amb els compromisos adquirits. Entre elles, ha citat la modificació de la llei de la cadena alimentària, la posada en marxa de fulls de ruta per als sectors més afectats per la pandèmia, l'increment del pressupost d'ajudes destinades a la contractació d'assegurances agràries, més inversió per a regadius o mesures per facilitar l'accés al crèdit.  

Entre altres mesures, ha assenyalat el suport a la reducció del cost energètic de les explotacions agràries, amb la doble tarifació de potència elèctrica i la convocatòria d'ajudes per import de 30 milions d'euros per a eficiència energètica en explotacions.

MÉS INFORMACIÓ