IniciActualitat › La Fundació Transparència i Bon Govern Loc...

La Fundació Transparència i Bon Govern Local edita publicacions temàtiques d'interès local

28 juny de 2019

La Fundació Transparència i Bon Govern Local de l’ACM ha iniciat la publicació de monografies i estudis que puguin ser d’interès per al municipalisme català. Un dels objectius és debatre i estudiar els grans canvis estructurals que hi ha al municipalisme i poder oferir propostes que afavoreixin la presa de decisions dels responsables públics.

En aquest sentit, una qüestió important és poder disposar de documents, estudis o monografies que aportin un cert punt de vista respecte a àmbits molt diversos. Precisament, la Fundació Transparència i Bon Govern Local ha iniciat l’edició de monografies i publicacions que versin sobre aspectes d’interès per al món local. Algunes d’aquestes publicacions parteixen de jornades o sessions monogràfiques que ha anat organitzant l’ACM sobre temàtiques tant diverses com les migracions o l’habitatge públic. D’altres, sorgeixen
de grups de treball intern o d’estudis externs que poden tenir interès per als ens locals catalans.

Els primers quatre números són:

  • ‘Estratègia ACM. Serveis Socials d’àmbit local 2019-2023’ - CONSULTAR
  • ‘Impacte de les noves migracions i estat del benestar’ - CONSULTAR
  • ‘Jornada Mesures urgents en matèria d’habitatge’ - CONSULTAR
  •  ‘Estudi de les masies, cases rurals i construccions en sòl no urbanitzable’ - CONSULTAR

L’objectiu és mantenir una periodicitat constant en l’edició de publicacions, que es poden trobar i descarregar a l’apartat web de la Fundació Transparència i Bon Govern Local.