IniciActualitat › El Govern anuncia un Pla de suport al territ...

El Govern anuncia un Pla de suport al territori per gestionar l'acollida dels joves migrats sols

23 juliol de 2019

Aquest dilluns 22 de juliol a la tarda el president de l’ACM, David Saldoni, va assistir a la presentació del Pla de suport al territori que el Govern va anunciar per millorar l'acollida i inclusió dels joves migrats sols als municipis on s'allotgen. L'acte va comptar amb diferents alcaldes i alcaldesses i regidors i regidores, convocats pel Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani. La trobada havia de servir per buscar eines per generar millors espais de coordinació (corresponsabilitat de tots els agents implicats); polítiques d’emancipació per aquests joves i saber aprofitar les oportunitats que ens genera el fenomen dels joves migrats sols. En el decurs de la trobada es va presentar el pla de suport.

Actualment les accions i programes que s’estan duent a terme són:

  • Programa de mentoria
  • Reduir la ràtio de joves migrats sols en els territoris
  • Distribució territorial i corresponsabilitat 
  • Programes de millora de l’emancipació dels joves. Augment  de la dotació del programa de noves oportunitats i programa nou “Primeres noves oportunitats” amb dotació econòmica pròpia del fons de la Generalitat.

Aquest dilluns es van presentar aquest Pla que ha d’oferir als ajuntaments millorar l’acollida i la inclusió d’aquests joves i també impulsar el seu l’acompanyamment cap a la seva emancipació. Per tant, les propostes de suport als municipis són:

- Pel que fa a programes d’emancipació: Conveni amb la Federació d'Empreses d'Inserció Laboral de Catalunya (FEICAT) per fomentar la inserció laboral dels joves vulnerables que han participat en els diversos programes de formació.

- Pel que fa als programes de convivència: Contractació, a través del Contracte Programa (CP), de professionals destinats a la dinamització, amb el doble objectiu de fomentar la convivència entre els centres de menors i el seu entorn i fer treball en xarxa amb la comunitat. És a dir, contractació de 110 professionals per a la dinamització cívica i emancipació juvenil. Una nova figura que farà d’enllaç entre els centres de joves migrats sols i els municipis (consistori, entitats, escoles, organitzacions locals, etc..).

Els ens locals van posar de manifest la necessitat de tenir una comunicació més fluïda entre el Departament i l’Ajuntament i també que aquesta corresponsabilitat sigui una realitat per tal de treballar en benefici dels joves.