IniciActualitat › Impuls per a la organització d'activit...

Impuls per a la organització d'activitats formatives adreçades a treballadors del sector local

27 gener de 2015

El president de l'ACM, Miquel Buch, el director acadèmic del Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) – Centre Ernest Lluch, Agustí Bosch, la presidenta del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Catalunya, María Petra Sáiz, i el president de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), Xavier Amor, han signat aquest migdia un conveni de col·laboració conjunta per a la realització de cursos, seminaris, jornades amb la finalitat d’atendre les necessitats formatives mútues, així com de les entitats, empleats públics i electes de l’àmbit local.

El conveni, que tindrà una durada inicial d’un any, prorrogable per períodes iguals, preveu la creació d’una comissió de seguiment del seu desenvolupament i aplicació, integrada per un representant designat per cadascuna de les parts, i en la qual també hi podran assistir experts que es designin en cada cas. La comissió també definirà els aspectes concrets que es derivin de l’aplicació d’aquest conveni marc, com ara la coordinació de l’organització dels diferents cursos, seminaris, etc, els seus continguts, el material didàctic, la direcció acadèmica, el professorat i els mitjans econòmics i humans.

A l’acte de signatura d’aquest conveni de col·laboració, que s’ha fet a la una del migdia a les oficines del CUIMPB-Centre Ernest Lluch (Montalegre, 5), també hi han assistit el secretari general de la FMC, Juan Ignacio Soto, i la gerent del CUIMPB-Centre Ernest Lluch, Teresa Coch.