IniciActualitat › Central de Compres: Inici del nou Acord marc...

Central de Compres: Inici del nou Acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEAs)

22 abril de 2022

S’han formalitzat els contractes amb les empreses adjudicatàries de l’Acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEAs).

Aquest acord inclou el subministrament de DEAS en modalitat de compra i rènting podent escollir entre l’aparell desfibril·lador portàtil o amb instal·lació.

Com a novetat d’aquest nou Acord marc cal destacar que s’han adjudicat tres modalitats d’instal·lació (vitrina, tòtem i columna) perquè els ens locals puguin escollir aquella que millor s’adeqüi a la seva necessitat.

L’adjudicació, tal com preveien els plecs, s’ha efectuat a sis empreses per lot, fet que ha comportat que es disposi de 6 equips diferents de desfibril·lador.

Un altre lot que va tenir molt bona acollida en l’anterior expedient ha estat el de manteniment dels aparells. Atenent que actualment hi ha 258 entitats que han utilitzat l’anterior acord marc, s’ha considerat disposar de dos preus de manteniment: un preu per mantenir per als equips presentats per l’empresa adjudicatària, i un segon preu per als altres aparells que puguin tenir els ens locals resultants d’anteriors adquisicions.

Finalment, s’ha adjudicat també a sis empreses el lot de formació i difusió per atendre les necessitats formatives periòdiques dels ens locals i la contractació d’accions de difusió de la cardioprotecció adreçades a la ciutadania.

Tal com hem dit, han estat 258 els ens locals que han utilitzat l’anterior acord marc de subministrament i instal·lació d’aparells desfibril·ladors i esperem que amb aquest segon acord marc puguem continuar incrementant el nombre d’entitats usuàries amb l’objectiu millorar la cardioprotecció de tot el territori català.

Per a més informació sobre aquest servei, es pot consultar tota  la informació a través de la nostra pàgina web: APARTAT DESFIBRIL·LADORS