IniciActualitat › Ja estan disponibles els programes operatius...

Ja estan disponibles els programes operatius del FEDER, FSE+ FEADER i FEMPA

12 abril de 2023

Al març es van presentar els programes operatius fins al 2027 del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), el Fons Social Europeu Plus (FSE+), el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), el Fons Europeu Marítim, de Pesca i Aqüicultura (FEMPA). 

En total, Catalunya rebrà més de 1.500 milions d’euros del FEDER, FSE+, FEMPA i FEADER fins al 2027, per dur a terme un desenvolupament econòmic, intel·ligent, sostenible i integrador que, en definitiva, serveixi per millorar la qualitat de vida de la ciutadania, donant resposta als nous reptes i necessitats que li plantegi el futur. El total de la inversió serà de més de 3.700 milions d’euros.Cal recordar, però, que al marge d’aquests fons, Catalunya continuarà rebent fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Fons Next Generation).

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER): cohesió econòmica, social i territorial  

R1. Ecosistema del coneixement i creixement econòmic sostenible (33%)
 • Enfortiment de les institucions d’R+D i de les infraestructures científiques i tecnològiques 
 • Projectes per potenciar sectors emergents i unitats de valorització i transferència de coneixement 
 • Desplegament del mecanisme de descoberta d’oportunitats i regions del coneixement. 
 • Compra pública d’innovació 
 • Préstecs amb condicions més avantatjoses a pimes i empreses de capitalització mitjana.
R2. Energia neta i comunitats sostenibles i inclusives (34%)
 • Rehabilitació d’edificis de la GC per reduir-ne la despesa energètica
 • Desplegament de l’energia solar als edificis de la GC 
 • Execució del tramvia del Camp de Tarragona i ampliació de la L8 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) 
 • Adquisició d’habitatges per a persones sense llar o amb risc d’exclusió social.
 • Construcció i millora de CAP i hospitals 
 • Pal·liar l’envelliment i el despoblament de les zones rurals
R3. Ecosistemes resilients (15%)
 • Millores en infraestructures de detecció d’inundacions 
 • Reforç de les actuacions per fer front a sequeres 
 • Ampliar la capacitat de reutilització de l’aigua regenerada 
 • Restauració i renaturalització de zones naturals degradades
R4. Administració moderna i pròxima a la ciutadania (18%)
 • Ajudes a les empreses per implementar projectes de transformació digital. 
 • Reforç de la digitalització de l’administració 
Cofinançament: 40% (en el període anterior 50%)
Inversió total = 2.101,3 MEUR = 840,5 MEUR (Recursos FEDER) + 1.260,8MEUR (Aportacions beneficiari) 

 

Fons Social Europeu Plus (FSE+): política laboral, social, educativa i de formació de la Unió Europea

P1. Ocupació (19,43%)
 • Reduir els nivells de desocupació, temporalitat i parcialitat involuntària, estimulant la contractació estable. 
 • Facilitar l’accés a l’ocupació de les dones, les taxes d’ocupació i activitat, facilitant condicions laborals equitatives i desenvolupament models de conciliació de la vida personal i laboral
 • Fomentar el treball per compte propi
P2. Inclusió Social (25%)
 • Incrementar la inclusió social i laboral i la igualtat d’oportunitats de diferents col·lectius en risc d’exclusió. 
P3. Educació i Formació (18,58%)
 • Prevenir l’abandonament escolar prematur
 • Millorar la capacitació de la població i retenció de talent 
P5. Ocupació Juvenil (25,49%)
 • Reduir els nivells d’atur de les persones joves
 • Motivar i fomentar l’accés dels joves al mercat laboral
P6. Innovació Social (2,65%)
 • Prevenir l’abandonament escolar prematur
P7. Garantia infantil
 • Reduir el risc de pobresa infantil i promoure la igualtat d’oportunitats, inclosa la bretxa digital

Cofinançament: 40% (en el període anterior 50%)

Inversió total = 986,4 MEUR = 400,9 MEUR (Recursos FSE+) + 585,5MEUR (Aportacions beneficiari) 

 

Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER): política agrària comunitària (PAC) + els programes anteriors de desenvolupament rural (PDR)

R1. Intensificació de l’esforç mediambiental. Per tal d’incrementar la sostenibilitat a través de la mitigació del canvi climàtic, la reducció d’emissions de GEH, actuacions agroambientals, forestals, i la protecció de la biodiversitat. donant resposta als objectius europeus ambientals.
R2. Sector agrari intel·ligent i fort. Amb l’objectiu d’enfortir el sector agrari a través de mesures per fer-lo més competitiu, diversificat i resilient, donant resposta als objectius de competitivitat i relleu generacional. 
R3. Relleu generacional i teixit socioeconòmic. Accions específiques per als joves i les dones, fomentant la reactivació econòmica i la creació d’ocupació a través de LEADER, donant resposta als objectius d’assolir una renda justa i el foment d’àrees rurals vives. 
R4. Innovació. Mesures per a l’estimulació de la innovació a través dels grups operatius, la transferència de coneixements i l’assessorament en el sector agrari, donant resposta a l’objectiu transversal que té incidència a tots els objectius.

Cofinançament del 43% 

Inversió total = 527,8 MEUR = 226,9 MEUR (Recursos FEADER) + 300,9 MEUR (Aportacions beneficiari) 

 

Fons Europeu Marítim, de Pesca i Aqüicultura (FEMPA): inversió en la pesca i l‘aqüicultura, impulsar la competitivitat i desenvolupar l‘economia blava sostenible, nous mercats i tecnologies

P1: Fomentar la pesca sostenible i la recuperació i conservació dels recursos biològics aquàtics (49%)
 • Reforçar les activitats pesqueres que siguin econòmica, social i mediambientalment sostenibles 
 • Promoure l’ajust de la capacitat de pesca i contribuir a un nivell de vida adequat en cas de paralització temporal de les activitats pesqueres 
 • Promoure en el sector pesquer un control i una execució de la normativa eficients, inclosa la lluita contra la pesca INDNR, i l’obtenció de dades fiables que permetin prendre decisions basades en el coneixement (ICATMAR).
P2: Fomentar les activitats sostenibles d’aqüicultura, la transformació i comercialització dels productes de la pesca i l’aqüicultura (20%)
 • Promoure activitats aqüícoles sostenibles
 • Promoció de la transformació, comercialització, la qualitat i el valor afegit dels productes de la pesca i de l’aqüicultura
P3: Promoure una economia blava a les zones costaneres i perseguir el desenvolupament de les comunitats pesqueres i aqüícoles (27%)
 • Promoure una economia blava a les zones costaneres
P4: Reforçar la governança internacional dels oceans i fer dels mars i els oceans mitjans protegits, segurs, nets i gestionats de manera sostenible
 • Enfortiment de la gestió sostenible dels mars i els oceans mitjançant la promoció de el coneixement del medi marí.

Cofinançament: 70%

Inversió total = 112,86 MEUR = 55,67 MEUR (Recursos FEMPA) + 22,51 MEUR (Aportacions Generalitat) + 34,68 MEUR (Aportació privada)

 

ENLLAÇOS RELACIONATS AMB MÉS INFORMACIÓ