IniciActualitat › La Fundació Transparència i Bon Govern Loc...

La Fundació Transparència i Bon Govern Local inicia els Tallers Legislatius

11 octubre de 2019

La Fundació Transparència i Bon Govern Local inicia els Tallers Legislatius amb una sessió per analitzar el marc jurídic i jurisprudencial de les declaracions polítiques en els Plens municipals, on han participat com a experts la Catedràtica de Dret Constitucional per la Universitat Autònoma de Barcelona, Sra. Mercè Barceló,  l’advocat expert en Dret Públic, el Sr. Jordi Salbanyà, i el Secretari de l’Ajuntament de Gavà, Sr. Roger Cots. A partir d’aquesta sessió els serveis jurídics de l’ACM faran una proposta normativa amb les conclusions de la jornada de treball.

Els Tallers Legislatius s’inicien amb la convicció que els ens locals han de participar proactivament en el disseny del marc legislatiu que regula l’exercici de les seves competències per assegurar que es respecta l’autonomia local i els interessos dels ciutadans dels municipis de Catalunya. Les sessions aniran encaminades a analitzar la legislació vigent per fer propostes de modificació o de supressió d’aquells preceptes legals que vulneren l’autonomia local o que dificulten l’exercici de les competències atribuïdes als ens locals. També es preveu fer propostes normatives que defineixin el marc jurídic d’àmbits on la normativa vigent no doni seguretat jurídica.

Localització