IniciActualitat › La Llagosta fa una doble contractació a tra...

La Llagosta fa una doble contractació a través de la central de compres: DEA i pòlisses d’assegurances

06 febrer de 2020

El municipi de La Llagosta aposta de nou per la central de compres de l’ACM i fa una doble contractació: adquireix mitjançant rènting 4 DEA portàtils i contracta les pòlisses d’accidents, responsabilitat civil i patrimonial i danys a edificis. Amb aquestes dues adquisicions ja són 193 i 659, respectivament, els ens locals que contracten aquests serveis.

La central de compres del món local compta amb la confiança de 1.219 ens locals d’arreu del país, ja siguin ajuntaments, consells comarcals, diputacions, consorcis, mancomunitats, organismes autònoms, societats municipals, etc. La quinzena de serveis que s’ofereixen es presten en condicions econòmiques molt avantatjoses, gràcies a un procediment simple i àgil i sempre sota la normativa que marca la Llei de contractes del sector públic.

Pel que fa a la Llagosta, aquest municipi del Vallès Oriental ja és usuari d’altres serveis de la central de compres: equips informàtics, impressió i multifunció i també vehicles.