IniciActualitat › L’ACM clou el postgrau en litigació públ...

L’ACM clou el postgrau en litigació pública en l’àmbit competencial local

15 juny de 2015

El passat dijous 11 de juny, una trentena d’alumnes va finalitzar el postgrau en litigació pública en l’àmbit competencial local organitzat per l’Associació Catalana de Municipis, la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Diputació de Barcelona. L’objectiu del postgrau ha estat que el personal que treballa al servei dels governs locals, desenvolupant funcions vinculades amb la incoació i resolució dels litigis que se segueixen en la jurisdicció contenciós administrativa, pugui excel·lir en la seva tasca.

L’Acte de clausura va comptar amb la presència de la vicedegana Maria Josep Espuny, membre de la Facultat de Dret de la UAB, el Sr. Rafael de Yzaguirre, secretari general adjunt de l’ACM i el Sr.  Carles Serrano, membre del gabinet jurídic de la generalitat de Catalunya.  Va ser aquest últim qui en la seva intervenció Va fer referència a un àmbit en que conflueix la Generalitat i l’Administració Local, des d’un punt de vista jurídico tècnic, que són els procediments de revisió d’ofici.  La Generalitat intervé mitjançant l’emissió d’un informe preceptiu i vinculant a petició dels ens locals. Així mateix, va repassar els aspectes més rellevants de la comissió jurídica assessora en aquest àmbit, arrel de la publicació de la memòria de l’any 2014, destacant tant la difícil tasca dels tècnics dels ajuntaments, com el valor doctrinal  dels informes que emet aquesta comissió. Durant l’any 2014 s’han emès 72 dictàmens en relació amb expedients de revisió d’ofici d’actes administratius i/o disposicions de caràcter general, dels quals 64 han estat a petició de l’Administració local.
 
Per la seva banda, el secretari general adjunt de l’ACM, Rafael de Yzaguirre va esperonar als assistents a seguir-se formant per afrontar els reptes que plantegen les lleis que afecten al món local. 
 
Els alumnes que han cursat la Diplomatura de postgrau en litigació pública en l’àmbit competencial local han treballat aspectes com conèixer la planta de la jurisdicció contenciosa administrativa i la distribució de competències entre els òrgans d’aquesta jurisdicció, així com les propostes de modificació plantejades pel Govern central; l’anàlisi del paper de la jurisdicció contenciosa administrativa com un ordre revisor de la legalitat de l’acció administrativa o  identificar els elements essencials i les regles d’actuació processal en els processos ordinari i abreujat, així com en els especials, entre d’altres.