IniciActualitat › L’ACM compareix al Parlament en relació a...

L’ACM compareix al Parlament en relació al Projecte de Llei d’incorporació de la propietat temporal i compartida

03 juny de 2015

L’ACM va participar ahir a la tarda a la comissió de Justícia  i Drets Humans del Parlament de Catalunya per comparèixer en relació al Projecte de Llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del codi civil de Catalunya. 

Va ser Míriam Paredes, membre de la comissió d’habitatge de l’ACM qui va exposar el punt de vista de l’ACM en referència al projecte de llei. Per Paredes, el projecte de llei és una regulació ex novo, que introdueix un Capítol VII en el Títol IV.- Propietat temporal; i un Capítol VI en el Títol V.- Propietat compartida. Per Peredes, no comporta cap modificació normativa, però si que afecta a la regulació, notarial, registral i fiscal. 
 
Paredes va explicar també que aquesta nova regulació podria portar lloc a la modificació d’altres textos legals, com per exemple la Llei d’habitatge o els Plans d’Habitatge. Si l’administració vol apostar per aquestes fórmules jurídiques en quan a facilitar l’accés a l’habitatge caldrà desenvolupar mesures polítiques i complementàries. Pensant en tot moment que el Llibre 5è del Codi Civil de Catalunya no és l’instrument, però sí la Base.