IniciActualitat › L’ACM considera que la proposició de llei...

L’ACM considera que la proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge no es correspon amb les necessitats de vivenda actuals

08 abril de 2015

La tècnica de la Comissió d’Urbanisme i Habitatge de l’ACM, Míriam Paredes, ha comparegut aquest dimecres 8 d'abril al Parlament de Catalunya per exposar el punt de vista de l’ACM sobre la proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge. Una proposició que des de l'ACM es considera que no contempla la diversitat de municipis i de necessitats d’habitatge en el territori.

La tramitació de la Iniciativa Legislativa Popular es va iniciar l’any 2007 en un context econòmic molt diferent de l’actual, i en plena bombolla immobiliària. Des d’aquest punt de vista, l’ACM considera que és una proposició que respon a una conjuntura ja superada. “L’escenari d’increment constant de preus i, fins i tot, la manca d’habitatge de lloguer a la qual vol donar resposta la llei no es corresponen amb la realitat present”, ha manifestat Paredes.
 
La mateixa denominació com a llei de “mesures urgents” ja resulta prou indicativa de la voluntat de reaccionar davant d’una urgència en matèria d’habitatge que no es correspon amb les necessitats i urgències actuals en matèria d’habitatge.
 
Paredes també ha exposat que la proposta de destinar un mínim del 65% del nou sostre edificable a protecció oficial no té cap justificació econòmica ni social. A hores d’ara l’article 57.3 de la vigent llei d’urbanisme, el text refós de la qual va ser aprovat pel  Decret legislatiu 1/2010,  ja preveu, amb caràcter general,  una reserva del 30%, que es pot considerar suficient per donar resposta a la demanda d’aquest tipus d’habitatge.
 
En darrer terme, des de l’ACM es rebutja la proposició basant-se en la defensa de l’autonomia local, ja que la seva aprovació comportaria una nova restricció de l’exercici de les competències municipals en matèria d’urbanisme i habitatge.