IniciActualitat › L’ACM dóna suport a la Llei d’espectacl...

L’ACM dóna suport a la Llei d’espectacles

12 març de 2015

L’alcalde de Llagostera i president de la comissió de Justícia i Seguretat de l’ACM, Fermí Santamaria, va comparèixer aquest dijous 12 de març al Parlament per exposar el punt de vista de l’ACM sobre la Llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives. Una bona oportunitat per clarificar el marc competencial i normatiu, des del punt de vista dels governs locals, ja que afecta a un ampli conjunt de matèries relacionades amb les activitats que porten a terme.

L’alcalde de Llagostera va assegurar que des de l’entitat municipalista "creiem que els ajuntaments segueixen disposant d’un paper essencial en relació al règim d’intervenció, en l’atorgament de llicències administratives i en els nous àmbits oberts a la comunicació prèvia". “Normativament, els ajuntaments podran dictar ordenances, les quals no podran contradir, en cap cas, el règim d’intervenció previst per la nova llei i pel seu desenvolupament reglamentari, i urbanísticament podran determinar les mesures adients per a l’emplaçament adequat dels establiments i llur accessibilitat d’acord amb el seu model de poble o ciutat, sempre d’acord amb la normativa de serveis", va destacar.
 
Amb la llei actual els ajuntaments podien “assumir” (concepte jurídicament poc precís), les competències d’inspecció i sanció. Amb la nova llei es parteix del fet que els municipis ja disposen de competències d’inspecció i es regula la delegació de les competències sancionadores per part de la Generalitat, distingint entre els municipis de més i de menys de 20.000 habitants. En aquest segon cas, per obtenir-ne la delegació hauran de disposar de policia local i de mitjans suficients per fer-se’n càrrec.
 
Finalment, Santamaria va assegurar que aquestes raons totes elles que faciliten que l’ACM doni suport al contingut d’aquesta llei pel que suposa de clarificació, simplificació i mínima intervenció.