IniciActualitat › Més de 500 persones segueixen la jornada ce...

Més de 500 persones segueixen la jornada centrada en les modificacions a la Llei d’Urbanisme

18 setembre de 2023

L’Associació Catalana de Municipis, a través de la Fundació Municipalista d’Impuls Territorial, ha celebrat aquest dilluns 18 de setembre una jornada de treball centrada en les modificacions introduïdes en el text refós de la Llei d’Urbanisme per la llei 3/2023, de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.  Aquesta jornada ha estat organitzada en col·laboració amb la Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura i l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC) del COAC.

La jornada s’ha fet en format híbrid, amb persones presents a la seu de l’ACM, on s’ha habilitat un plató, i moltes d’altres que podien seguir la sessió a distància des de casa. Més de 500 tècnic i tècniques de l’administració local han seguit la jornada per ser més eficients a l’hora d’aplicar i interpretar la normativa.

La presidenta de l’ACM i alcaldessa de La Garriga, Meritxell Budó, ha inaugurat la sessió destacant que "el nostre compromís al capdavant d'aquest entitat és estar al costat i al servei dels municipis. Comencem una nova legislatura en la que tenim molts reptes, i hem de poder consolidar uns municipis forts, empoderats i amb muscle al servei de la ciutadania i un dels pilars perquè sigui possible és la formació dels tècnics i electes". "La formació prestigia i dignifica la politica municipal", ha insistit i respecte a la jornada ha dit que "volem donar a conèixer i explorar aquells canvis que s'ha incorporat amb la modificació de la llei d'Urbanisme". Tot seguit, ha donat la paraula al president de l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC), Sebastià Jornet.

Amb la Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic aprovada el març de 2023 s’han incorporat diversos aspectes que afecten el Text refós de la Llei d’urbanisme, en concret es modifiquen vuit articles del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i s’hi afegeixen tres noves disposicions addicionals. A la jornada s’han donat a conèixer i exposat detalladament aquests canvis, així com els efectes que s’esperen amb aquests. El director general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, Agustí Serra, i el subdirector general de Coordinació urbanística, Xavier Rehues,  han estat els encarregats d’exposar tots els canvis i ajudar a esvair dubtes sobre possibles interpretacions.