IniciActualitat › El món local pretén gestionar de forma ade...

El món local pretén gestionar de forma adequada els recursos educatius per evitar la segregació escolar

18 març de 2019

El Parlament de Catalunya ha acollit aquest dilluns 18 de març la signatura del Pacte contra la segregació escolar, impulsat pel Síndic de Greuges. L'acte ha comptat amb la participació del president de l'ACM, David Saldoni, juntament amb el Conseller d'Educació, Josep Bargalló, i el Síndic de Greuges, Rafael Ribó. Més de 100 ajuntaments han signat el Pacte.

El món local, a través de les entitats municipalistes (ACM i FMC), pretén tenir un paper clau a l'hora de gestionar la distribució d'alumnes en el sistema educatiu per garantir la igualtat d'oportunitats i lluitar contra la segregació escolar. En aquest sentit, la presidenta de la Comissió mixta entre Ensenyament i les entitats municipalistes i alcaldessa de Vic, Anna Erra, ha posat èmfasi en què a la capital osonenca "fa més de 20 anys ja teníem escoles gueto i vam tenir clar que calia un pacte de ciutat on es va fusionar escoles i iniciar un repartiment equitatiu d'alumnes entre escoles públiques i concertades". Segons Erra, "va ser una aposta política amb un pacte per posar al davant la cohesió, la convivència i la igualtat d'oportunitats dels nostres veïns".

Durant l’acte de presentació de la signatura del pacte, el conseller Bargalló ha manifestat la importància d’apostar per polítiques educatives que redueixin la segregació als centres: “La realitat de la nostra escola demana una actuació decidida. El pacte ens du a tres compromisos. Un d’ells el compromís cultural, de tota la societat. El dret a l’elecció de les famílies, sobre el què, no pas sobre el qui. El dret no és sobre amb qui estudien els nostres fills, sinó sobre quin és el projecte educatiu que volem pels nostres fills. Hem d’acabar amb aquest plantejament”.

El document inclou 30 actuacions i 189 mesures concretes en nou àmbits. Alguns dels àmbits d’actuació són l’aprovació d’un nou decret en el procés d’admissió –i el qual ja s’està elaborant-, o les orientacions relacionades amb la programació de l’oferta. També l'establiment d'una proporció màxima d'alumnat amb necessitats educatives específiques per centres d'una mateixa zona -a través d'una nova normativa d'admissió-, i la millora de la distribució d'alumnat entre centres.

En el marc del pacte, el Departament d’Educació ha eliminat per al proper procés de preinscripció la puntuació complementària per malaltia digestiva crònica i per germans o progenitors exalumnes del centre. Aquests canvis s’han treballat conjuntament i de mutu acord amb els ajuntaments. De cara al proper curs, està treballant en l’elaboració d’un nou decret que reguli l’admissió d’alumnat.

També es preveu el desplegament de mesures com ara la proporció màxima d'alumnat amb necessitats educatives específiques per centre d'una mateixa zona, l'oficina electrònica de preinscripció, la publicació de quotes i règim legal, i la protecció dels centres d'alta complexitat (no-escolarització matrícula viva, etc.).
 
Alhora, es regularà la detecció d'alumnat amb necessitats educatives específiques o s’introduiran instruments adreçats a evitar els fraus, com ara preveure majors exigències d’acreditació del criteri de proximitat per a l’alumnat que modifica la seva residència padronal just abans d’iniciar el curs escolar.


Garanties de gratuïtat real per a l'alumnat socialment desfavorit 
El Pacte preveu avançar en la gratuïtat de l’ensenyament a través de la millora del finançament públic dels centres públics i concertats, i discriminar positivament en la transferència de recursos els centres i les famílies socialment menys afavorits, amb l'objectiu de garantir estàndards de qualitat equivalents per al conjunt de centres del Servei d’Educació de Catalunya, i també de garantir la gratuïtat real de l’ensenyament i que les quotes no esdevinguin un factor de segregació escolar.
 
El conseller ha exposat que “l’esperança és que un cop acabat el procés actual electoral podrem tenir pressupost i partides per tirar endavant les accions més contundents del pacte. Aquest és el compromís. De la mà dels ajuntaments i de la comunitat educativa. La millora del servei educatiu és obligada, és pedagògica, social, educativa, i comunitària. I això és el que posa damunt la taula el pacte de la segregació”.

Entre altres mesures, el Pacte preveu la creació d'una comissió d'estudi del cost de la plaça, l'adequació del finançament públic dels centres públics i concertats en funció de la corresponsabilitat en l’escolarització equilibrada d’alumnat, l'elaboració de directrius sobre el pagament de quotes en centres públics i concertats i l'establiment d'una convocatòria d’ajuts per a llibres de text, material escolar, sortides i colònies escolars (centres públics i concertats). Per tant, suposa la implicació i alineament dels actors que actuen en el territori (centres, inspecció, serveis municipals, etc.) en la lluita contra la segregació escolar.
 
Des del moment de l'aprovació, el Pacte preveu mesures de seguiment per mitjà de reunions semestrals amb el conjunt de les entitats signatàries, i també a través de comissions de seguiment temàtiques o territorials per abordar monogràficament el seguiment d'alguns dels àmbits d'actuació previstos. En el marc de les reunions de seguiment, les administracions i la resta d'entitats signatàries rendiran comptes del compliment dels compromisos adquirits, dels progressos assolits en el desplegament de les mesures previstes en el Pacte, i també avaluaran i proposaran les necessitats de millora de futur.