IniciActualitat › El municipalisme català es fixa com a prior...

El municipalisme català es fixa com a prioritat combatre la segregació escolar als pobles i ciutats de Catalunya

30 abril de 2021

  • Lluís Soler: “Invertir en educació és invertir en futur, i el país que volem, cohesionat, equilibrat i ple d’oportunitats només serà possible si enfortim l’educació per fer un millor país per a tothom”.

  • Més de 100 persones entre alcaldes, regidors, tècnics locals i persones vinculades amb la comunitat educativa participen en un nou #DebatMunicipalista

 

L'ACM ha celebrat aquest divendres 30 d'abril un nou #DebatMunicipalista sobre el paper dels ens locals en la lluita contra la segregació escolar i, sobretot, conèixer experiències i mesures locals que s’estan implementant per intentar disminuir o pal·liar la segregació escolar.

La sessió, que s’ha fet de forma telemàtica per als participants, però presencial per als ponents, ha reunit més d’un centenar de tècnics, electes i responsables d’educació de diferents ens locals catalans. I una de les peticions que ha fet el municipalisme és un diàleg constant amb el Departament d’Educació per compartir les realitats territorials i fer front a la segregació.

El president de l’ACM i alcalde de Deltebre, Lluís Soler, a la benvinguda del debat ha destacat que “la crisi sanitària, social i econòmica derivada de la Covid-19 s’ha viscut especialment a les aules i a tota la comunitat educativa. I precisament per això no podem perdre de vista els reptes estructurals del nostre sistema educatiu. Entre ells, la segregació escolar”. També ha afegit que “invertir en educació és invertir en futur, i el país que volem dibuixar, cohesionat, equilibrat i ple d’oportunitats només serà possible si ens creiem el paper de l’educació, i hi apostem i hi invertim a fons”.

Per la seva banda, l’alcaldessa de Vic i responsable de l’Àmbit d’Ensenyament de l’ACM, Anna Erra, ha explicat que “volem crear oportunitats als nostres joves pel seu futur a través de l’ascensor social que suposa l’educació” i assegura que “els ajuntaments tenim un paper clau i el lideratge per crear polítiques públiques”.

Mentre que l’assessor del Síndic de Greuges de Catalunya, Bernat Albaigés, ha assegurat que “la segregació suposa una vulneració del dret a l’educació. Si tinguéssim un sistema menys segregat tindríem millors resultats en el conjunt del sistema i afecta principalment a l’alumnat més vulnerable”.

Per la seva banda, el secretari de polítiques educatives, Carles Martínez, ha explicat que “el decret d’admissions recull una tradició de consensos i pactes del nostre país per lluitar contra la segregació”.

L'objectiu del debat era conèixer la situació actual del fenomen de la segregació escolar a Catalunya i quin paper poden tenir les administracions locals en la lluita contra aquesta problemàtica. Respecte al paper dels ajuntaments en el nou decret d’admissions, el director general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d’Educació, Juanjo Falcó, ha assegurat que “una de les principals novetats del decret d’admissions és que posa la lluita contra la segregació com a objectiu principal de la programació de l’oferta educativa amb la corresponsabilitat i cogvernança dels ajuntaments”.

Aquest decret d’admissions ha de millorar l’equitat i combatre la segregació escolar, al mateix temps que estableix els criteris per a gestionar el procés d’admissió i millorar la detecció de l’alumnat amb necessitats educatives específiques, com pot ser la pobresa. La voluntat és garantir una escolarització equilibrada d’alumnes amb necessitats específiques entre centres.

En aquest sentit, es planteja la necessitat de constituir una oficina municipal d’escolarització per lluitar contra la segregació, concretar les pautes de repartiment de matrícula viva en clau equitativa a la Comissió de Garanties o crear unitats de detecció d’alumnat vulnerable formades per Inspecció, ajuntaments i equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP), coordinats amb els Serveis Socials. També es planteja que per als municipis de més de 10.000 habitants s’hagi de crear taules locals de planificació.

Al llarg del debat municipalista també s’han exposat diverses experiències de municipis que estan impulsant polítiques públiques per combatre la segregació escolar amb la voluntat de compartir sinergies per abordar i revertir aquesta problemàtica. Així, hi ha participat la cap de secció de l’Ajuntament de Manresa, Marta Romeo; la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Vic, Elisabeth Franquesa; la regidora d’Educació de l’Ajuntament d’Olot, Mariona Camps; i el regidor delegat de Presidència, Educació, Formació Professional i Universitat de l’Ajuntament de Mataró, Miquel Àngel Vadell.