IniciActualitat › El municipalisme català reclama dotar d...

El municipalisme català reclama dotar d'estabilitat el marc financer i competencial dels consells comarcals i recuperar el fons de Cooperació Local supramunicipal per reforçar l'assistència als ajuntaments més petits

25 juliol de 2022
  • Lluís Soler: “Només amb un municipalisme fort, amb competències clares i ben delimitades, i ben finançat podrem seguir prestant els màxims nivells de servei públic a la ciutadania allà on ens ho reclama, què és des de la proximitat de cada municipi i cada comarca”

 

Representants de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) es van reunir el passat dijous 21 de juliol al matí amb el secretari general d’Economia, Jordi Cabrafiga, i el secretari de Governs Locals i de Relacions amb l’Aran, David Rodríguez, per tractar la qüestió del finançament dels consells comarcals. Per part de l’ACM hi han participat el seu president i alcalde de Deltebre, Lluís Soler, la secretària general, Joana Ortega, i el president del Fòrum Comarcal de l’ACM, Joaquim Colomer. També hi eren presents el president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, Rafel Panadés, el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Joan Manel Loureiro, el president del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Francesc Castañer, i el president del Consell Comarcal d’Osona, Joan Carles Rodríguez. Per part del Govern català, també hi ha pres part la directora general d’Administració Local, Montserrat Fornells.

Sobre la taula s’havia de debatre sobre la delegació de competències als consells comarcals i el seu finançament. En aquest sentit, des de l’ACM s’ha tornat a insistir en què és una qüestió no resolta i que cal “una profunda reflexió a l’entorn del finançament dels consells comarcals perquè puguin desenvolupar la seva tasca sota criteris d’eficiència, qualitat i equitat territorial”, tenint en compte que els ens supracomarcals lideren molts serveis en matèria d’educació, benestar social, ocupació o habitatge, entre d’altres.

Des de la delegació de l’ACM s’ha insistit en què el marge de maniobra dels consells comarcals és molt reduït, ja que la gran majoria de recursos arriben a través de transferències corrents de la Generalitat. Mentre que les despeses cada vegada són més grans. Al 2020 el pressupost de despeses dels consells comarcals va ser un 3,3% superior al del 2019.

Els Consells Comarcals necessiten dotar-se d’estabilitat, tant en el seu marc competencial com financer, on l’ACM ha plantejat accions a curt i a mig i llarg termini. De forma més immediata, recuperar el fons cooperació local supramunicipal per reforçar l’assistència tècnica als ajuntaments, especialment els de menor dimensió, així com la correlació temporal anual dels contracte programa de la Generalitat. I a mig i a llarg termini, blindar les competències i finançament en la nova i necessària Llei de Governs i Finances Locals.

El president de l’ACM, Lluís Soler, destaca que “només amb un municipalisme fort i ben finançat podrem seguir prestant els màxims nivells de servei públic a la ciutadania allà on ens ho reclama, què és des de la proximitat de cada municipi i cada comarca”. El president del Fòrum Comarcal, Joaquim Colomer, afegeix que “és vital assolir un finançament que permeti que els consells comarcals puguin desenvolupar les competències que tenen assignades i mantenir l’estructura que necessiten per portar-les a terme”.

La delegació de l’ACM i el Govern han manifestat la voluntat de seguir treballant en aquesta línia, identificant les mancances concretes i emplaçant a noves reunions de treball per abordar-ho.