IniciActualitat › Nota informativa sobre l'autorització ...

Nota informativa sobre l'autorització de passeig i pràctica d’esport a partir de 14 anys d’edat

01 maig de 2020

Avui, divendres 1 de maig de 2020, s’ha publicat al BOE l’Ordre SND/380/2020, de 30 d’abril, sobre les condicions en les quals es pot realitzar activitat física no professional a l’aire lliure durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

En virtut d’aquesta Ordre, i sens perjudici dels supòsits en què el RD 463/2020 permet la circulació de les persones per la via pública, s’autoritza que les persones, a partir de 14 anys d’edat, puguin sortir a l’aire lliure a passejar o a practicar un esport individual, amb les següents condicions, que entren en vigor a partir de les 00:00h del dia 2 de maig:

 

Franges horàries

Es pot sortir a la via pública a passejar o a practicar un esport individual una vegada al dia, sense límit de temps dins de la franja temporal corresponent:

 • Als municipis de més de 5000 habitants:

- Les persones de 14 a 70 anys podran sortir a passejar o a fer esport entre les 06:00h i les 10:00h i entre les 20:00h i les 23:00h.

- Les persones que hagin de sortir acompanyades per motius de necessitat i les de més de 70 anys podran sortir a passejar o a fer esport entre les 10:00 h i les 12:00h, i entre les 19:00h i les 20:00 h ( També els podrà acompanyar una persona d’entre 14 i 70 anys que hi convisqui)

 • Als municipis i als ens territorials d’àmbit inferior al municipi de menys de 5000 habitants s’estableix una única franja horària perquè les persones, a partir de 14 anys d’edat, puguin passejar o fer esport, entre les 06:00h i les 23:00h.
   

Regles per al passeig

 • Es podrà sortir a passejar acompanyat d’una persona amb qui es convisqui.
 • Per necessitat d’acompanyament també es podrà passejar amb una persona empleada de la llar a càrrec  o persona cuidadora habitual.
 • Es podrà passejar fins a una distància màxima d’un quilòmetre des del domicili.

Regles per a la pràctica de l’esport no professional

 • Pràctica no professional d’esport individual que no requereixi el contacte amb tercers.
 • Sortida individual.
 • Per necessitat d’acompanyament es podrà sortir amb una persona amb qui es convisqui,  o amb una persona empleada de la llar a càrrec o amb una persona cuidadora habitual.
 • Es pot realitzar dins el municipi de residència, sense límit de distància des del domicili.

 

Regles per al passeig i l’esport

 • Distància de seguretat de 2 metres respecte les altres persones (no entre dues persones que passegin juntes).
 • Cal evitar espais concorreguts i aglomeracions de persones.
 • Si cal aturar-se per descansar, ha de ser pel  temps estrictament necessari.
 • Es pot circular per qualsevol via o espai d’ús públic.
 • No es pot accedir a instal·lacions esportives tancades.
 • No es poden utilitzar vehicles motoritzats ni el transport públic per arribar al lloc on es vulgui passejar o fer esport.
 • Cal aplicar les mesures de prevenció i higiene indicades per les autoritats sanitàries per evitar la Covid-19.

 

Exclusions

Les persones que s’indiquen a continuació no podran sortir a passejar ni a fer esport en els termes exposats:

 • Persones amb símptomes de Covid-19
 • Persones en aïllament domiciliari per diagnòstic de Covid-19.
 • Persones en període de quarantena domiciliària per contacte amb persona amb símptomes o diagnosticada de Covid-19.
 • Residents en centres sociosanitaris de gent gran.

 

Regles per al passeig dels menors de catorze anys

Es mantenen les condicions per al passeig del menors establertes en l’Ordre SND/370/2020, de 25 d’abril, però limitat a la franja horària d’entre les 12 i les 19h:

 • Un passeig diari de màxim 1 hora de duració, entre les 12:00 i les 19:00h.
 • Màxim de tres menors acompanyats sempre d’un adult responsable que hi convisqui o persona empleada de la llar que se n’encarregui.
 • A una distància no superior  a un quilòmetre del domicili del menor.
 • El grup haurà de mantenir una distància d’almenys dos metres amb les altres persones.
 • No es permet l’accés a espais recreatius infantils a l’aire lliure ni a instal·lacions esportives.
 • S’haurà de complir amb les mesures de prevenció i higiene enfront el COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.
 • Se n’exclou els menors amb símptomes o en aïllament domiciliari per haver estat diagnosticats o en contacte amb COVID-19.

 

Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ