IniciActualitat › Nota sobre el Decret que modifica els criter...

Nota sobre el Decret que modifica els criteris d'execució del PUOSC 2008-2012

18 gener de 2016

La Comissió de Cooperació Local de Catalunya, que s’ha reunit avui dia 15 de gener de 2016, ha donat el seu vist-i-plau al projecte de Decret pel qual es modifiquen els criteris d’execució del PUOSC 2008-2012, establerts pel Decret 101/2008, de 6 de maig, pel qual s'aproven les bases d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2008-2012. 

Les principals modificacions introduïdes per l’esmentat decret  són les següents:

•  Totes les actuacions adjudicades pels ens locals de Catalunya incloses en el PUOSC 2008-2012 que no han estat executades en el termini inicialment establert poden executar-se fins al 31 de desembre de 2016.

•  Tan sols podran acollir-se al nou termini d’execució els ens locals que hagin adjudicat les obres, serveis o   subministraments subvencionats, amb anterioritat a la publicació del decret.

•  La justificació de la finalització d’aquestes actuacions podrà realitzar-se fins al 31 de març de 2017.

•  Les actuacions adjudicades no poden ser objecte de canvi de destinació. 

Atès que es preveu que el Decret sigui aprovat de forma imminent pel Govern de la Generalitat, es recomana als ajuntaments que tinguin pendents d’adjudicació projectes que es podrien acollir al nou termini d’execució del PUOSC 2008-2012, que ho facin al més aviat possible, per poder complir el requisit de l’adjudicació prèvia a la publicació del Decret.