IniciActualitat › Nou Acord marc d'assegurances a partir ...

Nou Acord marc d'assegurances a partir de l'1 de gener de 2024

22 desembre de 2023

NOU ACORD MARC DE SERVEIS D’ASSEGURANCES (ACCIDENTS, VEHICLES TERRESTRES, RESPONSABILITAT CÀRRECS ELECTES, I DEFENSA JURÍDICA) – EXPEDIENT NÚM. 2023.01

A partir de l’1 de gener de 2024, entrarà en vigor el nou Acord marc d’assegurances, expedient 2023.01, per a les pòlisses d’assegurança col·lectiva d’accidents, vehicles terrestres, defensa jurídica i reclamació de danys i responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de l’administració local i de les entitats dependents d’aquestes.

Les empreses adjudicatàries són:

- Zurich Insurance PLC, Sucursal España - Lot 1 (assegurança col·lectiva d’accidents).
- Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros - Lot 2 (vehicles terrestres).
- AIG Europe,  S.A. Sucursal en España - Lot 3 (responsabilitat dels càrrecs electes i del personal al servei de l’administració local).
- ARAG S.E.  Sucursal España - Lot 4 (defensa jurídica i reclamació de danys).

La vigència de l’acord marc és de dos anys a partir de l’1 de gener de 2024, prorrogable per dos períodes de dotze mesos més fins a un total de quatre anys.

La vigència de cadascuna de les pòlisses serà anual. Els ens locals podran contractar la pòlissa que necessitin en el moment que així ho considerin.

Pel fet de tractar-se d’un nou acord marc, les entitats locals s’hauran d’adherir al nou expedient en el moment de renovació de les pòlisses esmentades o si les contracten per primera vegada a partir de l’1 de gener de 2024. Actualment, un total de 843 ens locals (623 ajuntaments i 33 consells comarcals, 3 diputacions i 184 ens depenents) estan fent ús del servei d’assegurances.

 

SEGONA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE SERVEIS D’ASSEGURANCES DE DANYS A EDIFICIS I INSTAL·LACIONS – EXPEDIENT NÚM. EXP. 2020.01

A partir del 31 de desembre de 2023  entrarà en vigor la segona i última pròrroga de la pòlissa de danys a edificis i instal·lacions que finalitzarà al 30 de desembre de 2024. L’empresa adjudicatària CATALANA OCCIDENTE SA de Seguros i reaseguros, dona cobertura al patrimoni de l’ens locals ja siguin edificis i pisos davant : incendis o explosió, robatori, danys per aigua, actes vandàlics, trencament de vidres i danys per fenòmens meteorològics.

S’hauran d’adherir a aquesta segona pròrroga totes aquelles entitats que renovin la pòlissa esmentada o la contractin per primera vegada a partir de l’1 de gener de 2024.

A la pàgina web APARTAT ASSEGURANCES, disposeu de tota la informació que considerem és del vostre interès: model d’adhesió, plec administratiu i tècnic i les formalitzacions amb les empreses adjudicatàries.

Recordem que la contractació de les pòlisses passa pel servei de mediació, expedient 2018.07, empresa adjudicatària Ferrer & Ojeda.