IniciActualitat › Nou Acord marc d'assegurances de vida i...

Nou Acord marc d'assegurances de vida i de responsabilitat civil i patrimonial

25 abril de 2023

El proper 1 de maig, estarà en vigor el nou Acord marc d’assegurances de Vida i de Responsabilitat Civil Patrimonial amb destinació als ens locals, expedient de contractació número 2022.06.  
A diferència de l’Acord marc anterior, aquest expedient incorpora l’assegurança de responsabilitat professional dels tècnics de la construcció (arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers o enginyers tècnics), donant cobertura a qualsevol tipus de reclamació derivada de l’exercici de les actuacions professionals que desenvolupin els tècnics de la construcció dels  ens locals adherits a l’Acord marc.

En aquesta ocasió les empreses adjudicatàries són:

  • Lot 1 - Assegurances de vida - Seguros Catalana Occidente, SA. ENLLAÇ.
  • Lot 2 - Assegurances de responsabilitat civil patrimonial - ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA. ENLLAÇ.
  • Lot 3 - Assegurances de responsabilitat professional dels tècnics de la construcció - Seguros Catalana Occidente, SA. ENLLAÇ.

La vigència de les pòlisses és anual i la durada del contracte de l’Acord marc és de dos anys, prorrogables a dos períodes de 12 mesos, fent un total de quatre anys.

El servei d’assegurances és un dels primers que es va posar a disposició dels ens locals a través de la central de compres de l’ACM, i actualment compta amb més de 800 adhesions.

Podeu consultar tots els productes i serveis del catàleg de la Central de Compres en el següent ENLLAÇ.