IniciActualitat › Nou acord marc de serveis de consultoria per...

Nou acord marc de serveis de consultoria per a la preparació i tramitació de subvencions

25 gener de 2023

Des d’aquest mes de gener ja està a disposició dels ens locals el nou Acord marc que facilitarà l’accés als programes d’ajut de les administracions públiques amb especial atenció als fons Next Generation. Es tracta del Servei de consultoria per a la preparació i tramitació de subvencions.

El suport econòmic als ens locals per part de diferents organismes i ens supramunicipals mitjançant la concessió de subvencions i ajuts ha esdevingut un element transcendental en el creixement i desenvolupament social i econòmic dels municipis d’arreu de Catalunya. La diversitat i complexitat que regeixen la concessió de les subvencions i ajuts ha donat pas a la necessitat d’un major grau d’especialització i destinació de recursos per a la tramitació, gestió, execució i justificació d’aquestes subvencions i ajuts que no tots els ens locals catalans disposen. L’objectiu d’aquest acord marc és oferir serveis de mapatge, tramitació i justificació d’ajuts així com els serveis d’elaboració del pla de mesures antifrau.

Pel mapatge per a la detecció de possibles ajudes i pel servei per a l’elaboració de mesures antifrau s’han seleccionat diferents empreses que donaran el servei a tota Catalunya, mentre que els serveis de tramitació i justificació s’han seleccionat empreses per prestar els serveis en cadascuna de les quatre demarcacions provincials.

Tant per a la tramitació com per a la justificació d’ajuts s’han configurat lots diferenciats tant per l’origen dels fons com per a la modalitat. Així, a banda de la distinció provincial, també trobem lots específics per la gestió de fons no europeus i pels europeus, diferenciant entre els que es gestionen dins l’àmbit estatal dels competitius que es gestionen des de la comissió europea.  

Del procediment de licitació n’han resultat adjudicataris entre 4 i 7 empreses segons el lot. Les entitats adjudicatàries en base al preu horari adjudicat i el nombre d’hores fixades per a cada servei, podran adjudicar directament de forma motivada els contractes o be fer una segona licitació, en cas que vulguin millorar l’oferta o be ampliar aspectes de l’objecte del contracte. 

A la nostra pàgina web, podeu consultar tota la informació que considerem del vostre interès: APARTAT CONSULTORIA I TRAMITACIÓ DE SUBVENCIONS

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre aquest Acord marc, us podeu posar en contacte amb l'Oficina de gestió de contractes de l'ACM per correu electrònic a centraldecompres@acm.cat o bé per telèfon al 93 496 16 16 (ext.248)