IniciActualitat › Nou servei d'assessorament jurídic pre...

Nou servei d'assessorament jurídic prejudicial

17 abril de 2018

L'ACM posa a disposició dels municipis un nou servei. Es tracta d’una experiència pilot, inicialment adreçada als ajuntaments associats que tenen més dificultats per disposar de serveis jurídics propis o per fer-se càrrec del cost d’assessorament extern. Per aquest motiu,  el servei s’ofereix a municipis de fins a 5.000 habitants, tot i que s’estudiaran les consultes que ens arribin d’altres municipis, en funció de cada cas.

Cada vegada són més freqüents les actuacions preventives i les denúncies per un presumpte mal funcionament de l’administració local. L’objectiu és oferir orientació i assessorament jurídic gratuït a tots aquells ajuntaments associats a l’ACM en les seves relacions amb els òrgans i institucions de control i prevenció que incideixen en l’àmbit municipal a Catalunya i sempre que siguin prejudicials:

• Sindicatura de comptes

• Tribunal de Cuentas

• Sindicatura de greuges

• Comissió de garantia de l’accés a la informació (GAIP)

• Oficina Antifrau de Catalunya

• Autoritat Catalana de Protecció de dades

 

El servei que s’ofereix abasta:

a) Anàlisi: de la denúncia, comunicació o petició d’informació per part de l’òrgan de control.

b) Diagnosi: assessorament sobre el què cal fer per part de l’administració que ens demana el servei.

c) Acompanyament davant dels òrgans de control per part d’un advocat dels Serveis Jurídics de l’ACM, si s’escau.

Per accedir en aquest servei, caldrà posar-se en contacte amb el correu juridics@acm.cat o bé telefònicament al 93 496 16 16.