IniciActualitat › Novetats en la tarifa social del cànon de l...

Novetats en la tarifa social del cànon de l'aigua

05 agost de 2019

Decret Llei 12/2019, de 9 de juliol, de mesures urgents en matèria tributària i de lluita contra el frau fiscal

 

El passat dia 11 de juliol es va aprovar el Decret Llei 12/2019, de 9 de juliol, de mesures urgents en matèria tributària i de lluita contra el frau fiscal, aquest inclou novetats en la tarifa social del cànon de l’aigua.

http://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Tarifa-social-del-canon-de-laigua

Aquest Decret ha modificat la tarifa del cànon de l’aigua que s’aplica a persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua (només en els habitatges on estan empadronades) i ha incorporat un nou col·lectiu als que, fins aquest moment tenien dret a gaudir d’aquest benefici fiscal, en concret, el col·lectiu de persones en vulnerabilitat econòmica, tal i com fa referència l’art. 2h de l’esmentat Decret. Entenent com a vulnerabilitat econòmica, aquelles persones o unitats familiars que hagin acreditat que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica mitjançant informe de serveis socials de l’administració local titular de l’ABSS.

Per poder-se beneficiar de la tarifació social del cànon de l’aigua, serà imprescindible que  el titular del contracte faci la sol·licitud. Ara bé, per tal de facilitar al màxim l’aplicació d’aquest bonificació fiscal, els propis professionals dels serveis socials podran tramitar-ho a través d’un tràmit en línia que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha habilitat per a tals efectes i des d’on podrà sol·licitar l’aplicació de la tarifa social del cànon de l’aigua en nom de la persona en situació de vulnerabilitat econòmica.

http://acanet.gencat.cat/geco/canon_social/frm_EntradaOrganisme.asp

Així doncs, amb aquest Decret s’amplien els col·lectius que es poden beneficiar de la tarifació social del cànon de l’aigua i s’agilitzen els tràmits per tal de poder-se’n beneficiar.

En breu els serveis socials dels ens locals competents rebran informació concreta per part de l’ACA.