IniciActualitat › Oferim un nou servei: subministrament de bio...

Oferim un nou servei: subministrament de biocombustible per a calderes de biomassa

05 març de 2020

La Central de Compres de l’ACM posa a disposició dels ens locals un nou servei: el subministrament de biocombustible per a calderes de biomassa. El biocombustible es presenta en dues modalitats, pèl·let o estella. Ambdós materials permeten que es generi energia tèrmica d’una manera totalment sostenible.

La licitació s’ha realitzat mitjançant lots territorials fet que facilita la participació de les Pimes al concurs i fa partícip perquè la indústria local pugui presentar ofertes que apropin la distribució d’aquest biocombustible als consumidors.

L’acció climàtica és un dels eixos principals de treball per al nou pla de mandat 2020-2024 de l’ACM. L’aposta per la sostenibilitat està present en la majoria dels acords marc que s’ofereixen des de la Central de Compres. Com a exemples més destacats tenim el subministrament d’energia elèctrica verda i el subministrament de vehicles elèctrics i híbrids pels ens locals de Catalunya. Aquesta iniciativa ha tingut continuïtat amb l’Acord marc de subministrament de calderes de biomassa.

Pel que fa al subministrament de pel·let, l’empresa adjudicatària és Iberpellet que ofereix aquest material a dos preus diferents per tona i per modalitat de lliurament: en sacs de 15kg o bé per descàrrega directe a una cisterna.

En el cas de l’estella, amb la voluntat d’implicar els productors locals, s’ha licitat el subministrament per lots territorials per a cadascuna de les vegueries. Els adjudicatàris són Forestal Soliva SL i Adomgri SLU. Per altra banda, el subministrament d’estella, incorpora dues modalitats més d’entrega del material: a banda de la descàrrega amb cisterna, es pot optar per la descàrrega amb bolquet o pis mòbil. En aquesta cas, a més, cal tenir en compte que els preus es diferencien també pel grau d’humitat de l’estella, podent trobar material amb un màxim del 25% d’humitat i un altre preu per l’estella d’un màxim de 35% d’humitat.

Lamentablement el lot de subministrament d’estella per la vegueria de l’Alt Pirineu i l’Aran ha quedat desert, així com també han quedat deserts els lots de subministrament de pèl·let per les províncies de Girona i Lleida.

Amb l’objectiu que els ens locals que ho vulguin puguin verificar la qualitat del material subministrat s’ha licitat un lot que permetrà contractar el servei de qualitat de la biomassa. Aquest lot facilitarà la contractació d’un anàlisi puntual o bé contractar un servei programat consistent en l’anàlisi de quatre mostres, dos in situ i les altres dues al laboratori del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, que ha estat l’entitat adjudicatària d’aquest servei.

APARTAT WEB sobre BIOCOMBUSTIBLE

Per a informació:

Telf: 93 496 16 16 / Ext. 218

Mail: centraldecompres@acm.cat