IniciActualitat › Organitzem una jornada de debat entorn de la...

Organitzem una jornada de debat entorn de la implantació de canals de denúncia en els ajuntaments de Catalunya

26 abril de 2023

El webinar tenia per objectiu posar en comú l’impacte del nou marc normatiu a l’administració local i conèixer les experiències d’ajuntaments que treballen en la seva implantació i les dificultats que s’han trobat.

En la primera taula rodona, els ajuntaments de Mataró, Mollet del Vallès i Ascó han explicat el diferents models organitzatius pels que han optat i les actuacions dutes a terme per donar compliment a la Llei 2/2023, de 20 de febrer. En els tres casos, la implantació del sistema intern d’informació s’ha dut a terme en el marc dels plans d’integritat i dels plans de mesures antifrau de cada institució.

La segona part de la jornada s’ha orientat a debatre sobre la gestió mancomunada dels sistemes interns d’informació per part dels ajuntaments de menys de 10.000 habitants. Les representants de les Diputacions de Barcelona, Tarragona i Girona han posat sobre la taula les complexitats d’assumir la prestació d’aquest servei des d’instàncies supralocals, però han posat en valor la tasca de col·laboració que es duu a terme en aquest àmbit per buscar solucions que s’adaptin a les necessitats dels ajuntaments.

La jornada ha servit per constatar les dificultats a l’administració local per donar compliment a la Llei de protecció dels alertadors, i per posar en valor la tasca que duen a terme els ajuntaments per adaptar-se al nou marc legal.

Podeu tornar a visualitzar la jornada aquí: