IniciActualitat › Organitzem un webinar sobre l’avaluació d...

Organitzem un webinar sobre l’avaluació de riscs en els plans d’integritat i en la planificació de les actuacions de control financer

21 març de 2023

L'ACM, a través de la Fundació Transparència i Bon Govern (FTBG) de l'ACM, ha organitzat avui dimecres 22 de març un webinar conjuntament amb la Diputació de Girona i la consultora Daleph per explicar el projecte comú d'avaluació de riscs en els plans d'integritat i la planificació de les actuacions de control financer.

La FTBG treballa en l'impuls i implantació de plans d'integritat a l'administració local, amb l'objectiu de reforçar la cultura de l'ètica pública i la probitat institucional a les institucions. Aquests sistemes d'integritat compten amb un model d'avaluació de riscs que ha de permetre detectar debilitats en les organitzacions i planificar polítiques de prevenció que garanteixin la correcta tramitació administrativa i l'actuació dels poders públics.

Per la seva banda, la Intervenció General de la Diputació de Girona ha treballat exhaustivament en un model d'avaluació i control de riscs vinculats a la elaboració del Pla de control anual financer que duu a terme anualment, i presta assessorament permanent a les intervencions de les administracions locals de la província de Girona en aquest àmbit.

El projecte ha comptat amb el suport de la consultora Daleph, que ha treballat en el model d'avaluació de risc conjunt dels sistemes d'integritat i de les actuacions de control financer per desenvolupar una metodologia comuna que permet integrar ambdues avaluacions.

Durant la jornada, Lluís Corominas, director de la FTBG, que destacat la necessitat d’incorporar l’avaluació de riscs en el marc d’una planificació estratègica en integritat pública local, més enllà del compliment normatiu, per dotar de coherència totes les mesures del sistema d’integritat dels ens locals.

Martí Puigbó, consultor de Daleph, ha explicat la metodologia d’avaluació desenvolupada en el projecte, en què s’han elaborat mapes de risc tipus que incorporen riscs de compliment normatiu en els àmbits de contractació, subvencions, recursos humans i gestió econòmica i pressupostària. Com a novetat destaca que s’han inclòs també riscs relacionats amb la integritat institucional, per incorporar l’avaluació de risc en el sistema d’integritat de cada ens local.

Per la seva banda, Ernest Ruiz, vice-Interventor de la Diputació de Girona, ha posat en valor la metodologia desenvolupada, que dona orientacions i models per dur a terme l’avaluació de riscs en l’exercici de la funció de control intern per part dels òrgans interventors de les administracions locals, de conformitat amb el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril. 

El model d’avaluació de riscs proposats permetrà als ens locals obtenir una visió general sobre els riscs de l’entitat, i contribuir a establir una cultura interna que reforci la integritat institucional.

Aquesta metodologia s’inclourà en l’actualització de la Guia per la implantació de plans d’integritat a l’administració local, en què la FTBG està treballant actualment.