IniciActualitat › El Parlament proposa la creació de la Comis...

El Parlament proposa la creació de la Comissió de seguiment de l’Agenda Rural de Catalunya

18 octubre de 2023

Aquest dilluns 17 d’octubre, el Parlament de Catalunya va proposar la creació de la Comissió de Seguiment de l’Agenda Rural de Catalunya. A la presentació de la iniciativa hi va ser present el vicepresident primer de l'ACM, Jaume Oliveras. Una representació de les 37 entitats que conformen la Comissió Motora de l’Agenda Rural, representants de la societat civil rural i impulsors d’aquest document, van comparèixer a la tarda davant els grups parlamentaris de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural del Parlament per donar a conèixer el grau de desenvolupament de l’Agenda Rural i traslladar la petició formal per a la creació d’una Comissió de Seguiment de l’Agenda Rural al Parlament.

Laura Benseny, representant de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, va parlar sobre les necessitats de la joventut rural i la importància de garantir l’accés a uns serveis de qualitat i adaptats a la realitat rural. Alba Rojas, representant de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, va destacar els reptes de l’economia social i solidària i el paper que juguen els Ateneus Cooperatius en la dinamització social i cultural dels territoris rurals. Maria Costa, representant de l’Associació de Dones del Món Rural, va repassar els principals reptes que s’haurien d’assolir per garantir la continuïtat de la petita i mitjana pagesia. Arnau Queralt, Director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, va explicar com des de l’Aliança 2030 s’ha donat suport al procés de creació de l’Agenda Rural i la importància que aquesta té pel desenvolupament de polítiques que donin resposta als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

Lluís Corominas, en representació de l’Associació Catalana de Municipis, va destacar la urgència de desenvolupar accions de bon govern relacionades amb l’adaptació de normativa i legislació a les necessitats del món rural i ha explicat la necessitat que aquest Rural Proofing es desenvolupi a nivell de govern, a nivell d’administració local, a nivell social i a nivell empresarial. Carme Ferrer, en representació de l’Associació de Micropobles de Catalunya, va explicar la importància de treballar el Rural Proofing per als municipis menys poblats i ha exposat l’oportunitat que suposa que des del Govern s’estigui treballant l’Estatut del Municipi Rural o es comenci a desenvolupar el Registre de Terres en Desús que dona compliment a la Llei d’Espais Agraris.

Finalment, Albert Puigvert, gerent de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, va explicar la feina que s’ha desenvolupat des de la Comissió Interdepartamental de Governança Rural del Govern per començar a implantar l’Agenda Rural. Puigvert destaca que després de la bona feina feta per la Comissió Interdepartamental de Governança Rural, l’encàrrec fet per la mateixa la setmana passada a la Comissió Motora de treballar el Rural Proofing i la proposta de creació de la Comissió de Seguiment al Parlament, hauria de possibilitar un espai de seguiment de l’acompliment de les propostes sorgides dels territoris rurals, així com la possibilitat d’accelerar la modificació de norma necessària en alguns àmbits.

La Comissió de Seguiment de l’Agenda Rural de Catalunya al Parlament, que estarà integrada per representants de tots els grups parlamentaris, serà l’encarregada de fer el seguiment de les actuacions que s’hagin prioritzat a l’Agenda Rural de Catalunya, especialment aquelles en l'àmbit de les competències de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. A la vegada, orientarà al Govern per contribuir al bon desenvolupament de l’Agenda Rural. L’objectiu no és altre, doncs, que donar resposta a la reivindicació històrica del món rural català de formar part de les decisions sobre desenvolupament econòmic, social i cultural dels territoris rurals i garantir l’equitat territorial tant reivindicada.

La creació d’aquesta comissió suposarà el tercer pilar de seguiment i implementació de l’Agenda Rural i, conjuntament amb els representants de la societat civil que conformen la Comissió Motora i els diferents Departaments de la Generalitat formant part de la Comissió Interdepartamental de Governança Rural, conformarà la Governança de l’Agenda Rural de Catalunya.

L’Agenda Rural de Catalunya és un element clau per planificar les polítiques d'equilibri i cohesió territorial del país

L’Agenda Rural de Catalunya ha estat redactada seguint el marc de referència de la iniciativa del Parlament Europeu per elaborar una Agenda Rural Europea que fomenti el desenvolupament socioeconòmic, el creixement i la diversificació econòmica, el benestar social, la protecció de la natura i la cooperació i interconnexió amb les àrees urbanes.

La seva elaboració va néixer de la “Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural”, presidida pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que va encarregar la coordinació del document a una Comissió Redactora formada per l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, l’Associació de Micropobles de Catalunya i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible. D’altra banda, agents socials i econòmics representatius del món rural han conformat la Comissió Motora de l’Agenda Rural i participat al llarg de tot el procés de redacció de l’Agenda Rural de Catalunya. Més de 1.200 persones i més de 350 entitats van participar en els diversos tallers que es van organitzar arreu del territori per donar resposta als nombrosos reptes als quals s’enfronta el món rural.

Com a resultat d’aquest procés, s’han definit un total de 892 accions, de les quals 277 són prioritàries i 59 s’han identificat com a estratègiques. Aquestes accions s’organitzen entorn de set grans reptes:

  • Persones, benestar i repte demogràfic.
  • Transició ecològica.
  • Territori connectat.
  • Sistema agroalimentari.
  • Gestió forestal.
  • Innovació i dinamització social i econòmica.
  • Governança.

El desplegament de l’Agenda Rural de Catalunya es realitzarà a través d’un Pla d’Acció, que definirà les accions a portar a terme o bé que han de continuar desenvolupant els diferents departaments de la Generalitat per assolir els reptes identificats. Així mateix, una la “Comissió Interdepartamental de Governança Rural” és l’encarregada de vetllar pel seguiment i compliment dels objectius marcats en el Pla.

Documentació de l'Agenda Rural de Catalunya