IniciActualitat › Pròrroga extraordinària del servei i submi...

Pròrroga extraordinària del servei i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic 

25 maig de 2023

Davant els bons resultats i els nombrosos projectes iniciats en relació amb la instal·lació i manteniment d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic, la Central de Compres de ACM prorroga de extraordinària l’Acord marc vigent per un període de 9 mesos més, com a màxim, a comptar des del 27 de maig de 2023, el qual restarà acabat de manera automàtica en la data de formalització del nou expedient número  2022.07.

Al llarg d’aquests tres anys de vigència del contracte, un total de 320 entitats (305 ajuntaments, 3 consells comarcals i 12 ens dependents), han contractat algun dels lots disponibles.

Els lots són els següents:

  • Lot 1. Diagnòstic i auditoria energètica de l’enllumenat públic, amb sublots provincials.
  • Lot 2.1. Subministrament de llumeneres de tecnologia LED. Es poden adquirir també columnes i punts de llum fotovoltaics, que ofereixen un total de cinc empreses.
  • Lot 2.2 i 2.3. Subministrament i instal·lació; i subministrament, instal·lació i manteniment. Per aquests dos lots s’han fet 23 sublots territorials on s’han agrupat comarques i que s’han adjudicat a una empresa cadascun d’ells.
  • Lot 3. Manteniment de punts de llum i/o instal·lació. A banda del manteniment de punts de llum, tant LED com no LED, es permet poder instal·lar puntualment enllumenat públic que es podrà escollir entre els adjudicataris del lot 2.1. Per aquest lot també hi ha 23 sublots territorials.
  • Lot 4. Contractes d’eficiència energètica en l’enllumenat públic. Es pot demanar oferta a tots els adjudicataris del lot, que ofereixen aquests contractes mitjançant el subministrament, instal·lació i manteniment integral de l’enllumenat públic, amb o sense estalvis

Podeu consultar el contracte d'eficiència energètica en l'enllumenat públic AQUÍ.