IniciActualitat › Prorroguem el servei de manteniment d’elev...

Prorroguem el servei de manteniment d’elevadors i escales mecàniques

12 juliol de 2019

Primera pròrroga pel contracte derivat de l’Acord marc de manteniment d’elevadors i escales mecàniques, que serà vigent per 12 mesos, del 10 de juliol de 2019 fins el 10 de juliol de 2020.

Com a novetat cal destacar que Ascensors F. Sales S.L és la nova empresa adjudicatària pel lot 10, que correspon al Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya i Val d’Aran. Amb aquesta són sis les empreses que presten el servei repartides en 10 lots territorials.

Cal subratllar que els preus s’han actualitzat d’acord amb el que estableix el PCAP, responent a la tendència en matèria d’actualització dels preus dels serveis intensius en mà d’obra amb l’objectiu de mantenir el poder adquisitiu del personal que s’hi dedica.

Quins tipus de manteniment s’ofereixen en aquest Acord marc? Es pot contractar el bàsic, semi-risc i tot risc, aquesta darrera modalitat és l’aplicable a les escales mecàniques. Pel que fa als ascensors, a banda de la tipologia de manteniment, s’han fixat preus en funció de si l’aparell és interior, exterior o muntacàrregues.

Els ens locals que ja siguin usuaris d’aquest servei el podran prorrogar i els qui s’hi vulgui adherir per primera vegada a la web de l’ACM hi trobaran el model d’adhesió a la primera pròrroga, que s’haurà d’enviar a centraldecompres@acm.cat Els contractes amb les empreses adjudicatàries es troben a disposició a la web de l’ACM.

Aquest Acord marc està tenint una molt bona acollida entre els locals adherits a la central de compres de l’ACM i s’espera que amb aquesta pròrroga dita confiança segueixi en augment. Actualment són 145 els ens locals que aposten per fer el manteniment dels seus aparells elevadors a través de la central de compres de l’ACM.

Podeu consultar tota la informació referent a aquest servei en el següent enllaç https://www.acm.cat/compres/productes/ascensors

Així mateix podeu contactar amb la central de compres per a qualsevol dubte o aclariment al correu centraldecompres@acm.cat o bé trucant al 934 961 616 Extensió 233.

 

 

Localització