IniciActualitatPublicacions › 02 La Directiva de serveis i els ens locals ...

02 La Directiva de serveis i els ens locals de Catalunya

Autor
Jaume Reyner Alimbau, Joan Anton Font Monclús, Josep Maria Sabaté Vidal i Jordi Torres Nierga (coord.)

Secció:

Descripció

Subtítol: 'Criteris per a l'adaptació de la normativa local a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, relativa als serveis en el mercat interior'

Autors: Jaume Reyner Alimbau, Joan Anton Font Monclús, Josep Maria Sabaté Vidal i Jordi Torres Nierga (coord.).

Col·lecció: Càtedra Enric Prat de la Riba d'Estudis Jurídics Locals

Obra per analitzar l'impacte de la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre, relativa als serveis en el mercat interior (sic Directiva de Serveis).