IniciActualitatPublicacions › 03 Els consorcis i les fundacions participat...

03 Els consorcis i les fundacions participats pels ens locals

Autor
Maria Petra Sáiz Antón i Joan Ramon Sagalés Guillamón

Secció:

Descripció

Subtítol: 'Aspectes pressupostaris, financers, fiscals i de control'

Autors: Maria Petra Sáiz Antón i Joan Ramon Sagalés Guillamón

Col·lecció Càtedra Enric Prat de la Riba d'Estudis Jurídics Locals

La publicació està dedicada als consorcis i fundacions, centrant-se en aspectes com el nivell de control intern, financer, les subvencions... També s'aprofundeix en la fiscalitat i el règim pressupostari i comptable.