IniciActualitatPublicacions › 06 La negociació col·lectiva de les condic...

06 La negociació col·lectiva de les condicions de treball del personal laboral de les corporacions locals després de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, d'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic

Autor
Xavier Boltaina Bosch

Secció:

Descripció

Autor: Xavier Boltaina Bosch

Col·lecció: Càtedra Enric Prat de la Riba d'Estudis Jurídics Locals

La publicació fa un estudi de la negociació col·lectiva del personal laboral de les corporacions locals des de la perspectiva dels principis, les regles del joc i també les circumstàncies diverses en què es pot trobar una entitat local, ja sigui amb conveni col·lectiu o sense.

També desenvolupa una anàlisi de l'àmbit material de la negociació col·lectiva del personal laboral, és a dir, del contingut d'aquesta negociació, d'acord amb l'ET i l'EBEP, i segons la pràctica que han pogut dur a terme els convenis col·lectius del personal laboral de les entitats locals a partir del 2007.