IniciActualitatPublicacions › Integritat pública per a electes i ens loca...

Integritat pública per a electes i ens locals. Guia metodològica per elaborar plans d'integritat

Autor
Fundació Transparència i Bon Govern Local i D'Aleph Iniciativas y Organización SA

Secció:

Descripció

La Fundació Transparència i Bon Govern Local va iniciar l’any 2019 un treball d’investigació destinat a desenvolupar una metodologia pròpia per als ens locals en l’àmbit de la integritat pública. Després de diverses proves pilot en diferents ajuntaments del nostre país, i amb l’assessorament de l’Oficina Antifrau, el febrer de 2022 es va publicar la primera “Guia per a l’elaboració de plans d’integritat” adreçada als ens locals.

L’edició que presentem parteix d’aquesta base, si bé incorpora força canvis en el seu contingut, fruit de l’experiència de diverses iniciatives impulsades des de la Fundació, dels importants canvis normatius en els darrers mesos i, finalment, de noves propostes de bon govern.

La guia incorpora solucions per municipis de diferent mida, quant al número d’habitants, conscients de la dificultat que tenen la majoria dels municipis del nostre país de complir normatives que estan pensades per a grans ciutats. La present edició va més enllà de la Guia fins ara publicada i dibuixa orientacions més concretes en la determinació dels sistemes
d’integritat. La voluntat d’aquesta guia és la de proporcionar orientacions clares i pràctiques als ens locals que vulguin dotar-se d’un sistema d’integritat en relació als passos a seguir i les diferents eines a desenvolupar per a la seva implantació

Data publicació
dimecres, gener 17, 2024