IniciActualitatPublicacions › La línia de terme, una eina bàsica per al ...

La línia de terme, una eina bàsica per al gestió municipal

Autor
Sergi Albrich Viñas

Secció:

Descripció

Autor: Sergi Albrich Viñas

Col·lecció: Quaderns de l'electe

Núm.1

Es tracta d'un llibre que pretén descriure l'evolució històrica i legislativa del mapa municipal català al llarg dels últims 200 anys i vol incidir en la necessitat que cada municipi disposi d'un límit de terme clar i precís en base a l'anàlisi de situacions concretes que permetin copsar les repercussions econòmiques, jurídiques, sociològiques, històriques, urbanístiques, culturals o bé de veïnatge que comporta la incertesa en allò referent a la definició dels límits municipals i/o la seva interacció amb altres límits de gestió existents arreu del territori.