IniciActualitat › Ens refermem en la defensa de la Llei 24/201...

Ens refermem en la defensa de la Llei 24/2015 per afrontar les situacions de pobresa energètica

04 setembre de 2019

El passat dilluns l’ACM va participar, juntament amb el Govern de la Generalitat, la Federació de Municipis de Catalunya, les quatre diputacions i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en una reunió per tal de coordinar la resposta conjunta a les cartes que molts ajuntaments del país heu rebut per part d'Endesa. En aquest seguit es van posar sobre la taula la necessitat de defensar el model que el Parlament de Catalunya va aprovar en la Llei 24/2015 respecte les persones i unitats familiars en risc d’exclusió residencial, als qui les administracions públiques els ha de garantir el dret d’accés als subministraments bàsics. També es va plantejar la unitat d’acció de les administracions públiques catalanes i les entitats municipalistes per fer front al repte del desenvolupament de la llei i per a una interlocució sòlida davant de les empreses del sector energètic.

Des de l’ACM ens plantejàvem un seguit d’objectius que són compartits per tots i que són:

  1. Unitat d’acció i front comú de totes les administracions i les entitats municipalistes.
  2. Defensar la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, que el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat, com a marc d’actuació conjunt i vigent a Catalunya. Per tant, ningú no pot tallar cap subministrament a cap família considerada vulnerable, d’acord amb l’article 6 de l’esmentada llei.
  3. Exigir a Endesa la retirada de l’amenaça que representa la carta enviada als Ajuntaments de Catalunya, i treballar conjuntament per poder signar els convenis que contempla la mateixa llei.
  4. En el marc de la negociació d’aquests convenis, sense amenaces ni terminis, arribar als acords necessaris per a fer front al deute acumulat i el marc d’actuació futura, respecte de l’aplicació de la llei.

En el marc de la reunió ens vam comprometre a mantenir aquestes trobades polítiques i tècniques per tal de fer-ne el seguiment constant i analitzar tots els avenços i incidències que puguin aparèixer.

Aquesta és la carta que Govern de la Generalitat, les quatre diputacions i les entitats municipalistes hem fet arribar a l'empresa Endesa en resposta al seu requeriment. CARTA